ขอคนใจ๋ดีเป็นเพื่อนปี้สักคน – นั่งเล่น ริมปิงINTRO | E | C#m | A B | E |

 
อยากจะ
ปีนดอยปุย 
 
หยอกกั
G#m 
บปุยเมฆขาว
 
ไปเ
ยี่ยมดอยเต่าล่องแ
พแม่ปิง
ขึ้นไปดอยอ่างขาง 
 
ทั
G#m 
กทายกับแม่ค
C#m 
ะนิ้ง
F#m 
แอ่วเวียงพิงค์ยามห
นาว
 
 
* ติด
F#m 
อยู่ตรงเรื่องเดียว 
 
 
C#m 
ตรงที่ยังโดดเ
ดี่ยว
 
เที่ยวคนเ
ดียวมันเห
งา
 
ได้แ
F#m 
ต่นั่งตบยุง 
 
คุยกั
C#m 
บเดือนกับดาว
 
ยิ่
F#m 
งดึก 
 
ยิ่งห
Fm 
นาวหัวใ
 
 
** มีไหมมีใครสัก
คน 
 
คนไหนที่ใจ
C#m 
ดี๊ดี
 
เป็นเพื่อนไปแอ่วกั
บปี้ 
 
อย่าให้
ปี้เหงาต
าย
 
คนเจียงใหม่ข
F#m 
าว ๆ คงจะไม่ใ
C#m 
จร้าย
 
เขาคงฮับฝากหั
F#m 
วใจ 
 
 
..ไว้นานแสนน
าน(B)
 
INSTRU | E | C#m | A B | E |

( *, ** ) 

 
*** สายลมจ่
อยเมฆลอยเต็
C#m 
มฟ้า
 
คือถิ่นล้า
F#m 
นนา 
 
เมือ
งฟ้าเวียงพิ
งค์
 
น้ำใจคน
F#m 
งาม 
 
เหมือนกับน้ำแ
C#m 
ม่ปิง
 
ขอฮักเวีย
F#m 
งพิงค์จวบ
จนวันต
าย
 
( *** )
 
 
ขอฮักเวียง
F#m 
พิงค์..
..จวบจนวันตาย

OUTRO | E | C#m | A B | E |