ซานเล้าบันเทิงศิลป์ – จินตหรา พูนลาภ x ทิวเทนINTRO | F#m | F#m | Bm | Bm |
INTRO | Bm | Bm | A | Bm |
INTRO | Bm | Em | F#m | Bm | Bm |

 
พอแต่ตื่น
Bm 
เช้า 
 
ต้องไปที่ซานเล้า
 
เตรียมตัวห
ย่าวกับเวทียิ่งใ
Bm 
หญ่
 
เครื่องเสียงบ่
Bm 
ต้องเอาปากฮ้องกะ
Em 
ได้
 
ไฟสีส่อง
Bm 
แสงเอาหม้อแบตแยงกะ
Em 
ได้
 
แด๊นเซอร์กะห
F#m 
ลาย 
 
มีตั้งแต่ปอเด็กเล็ก..

 
จักร้องเพลง
Bm 
หยัง 
 
ไผฟังกะบ่เข้าใจ
 
หล่วยหล่าย.. หล่วยห
ล่าย..
 
หล่วยหล่าย หล่วยหล่าย หลาย
Bm 
ล่อง
 
แด๊นเซอร์กะ
Bm 
เต้นข้องแต่ขานัก
Em 
ร้อง
 
นักร้องกะ
Bm 
เต้นข้องแต่ขาเจ้า
Em 
ของ
 
เด็ดใบไม้ใบ
F#m 
ตอง.. 
 
มาแจกแทนติ๊บ
 
ติ๊บ ๆ ติ๊บ ๆ ติ๊บ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ
 

 
ซานเล้าบันเทิง
ศิลป์ 
 
ซานเ
ล้าบันเทิง
Bm 
ศิลป์
 
กำฮอดขี้
ดิน 
 
หว่านแทนสโ
ม๊ก
 
ซานเล้าบันเทิง
ศิลป์ 
 
ซานเ
ล้าบันเทิง
Bm 
ศิลป์
 
ผู้สาวดีด
พิณ 
 
ผู้บ่าวตีกลองโ
ป๊ก 
 
 
บ่จ้างกะ
Em 
ไป 
 
ขนมห่อใหญ่มา
Bm 
ล่อ
 
ไปเบิดวงโลดเ
นาะ เนาะ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ
 
ว่าแต่ไ
F#m 
ด้กิน 
 
Bm 
นม..

 
ซานเล้าบันเทิง
ศิลป์ 
 
ซานเ
ล้าบันเทิง
Bm 
ศิลป์
 
กำฮอดขี้
ดิน 
 
หว่านแทนสโ
ม๊ก
 
ซานเล้าบันเทิง
ศิลป์ 
 
ซานเ
ล้าบันเทิง
Bm 
ศิลป์
 
ผู้สาวดีด
พิณ 
 
ผู้บ่าวตีกลองโ
ป๊ก 
 
 
บ่จ้างกะ
Em 
ไป 
 
ขนมห่อใหญ่มา
Bm 
ล่อ
 
ไปเบิดวงโลดเ
นาะ เนาะ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ
 
ว่าแต่ไ
F#m 
ด้กิน 
 
Bm 
นม 

INSTRU | Bm | Bm | Em | Em |
INSTRU | F#m | F#m | Bm | Bm |
INSTRU | Bm | Bm | A | Bm |
INSTRU | Bm | Em | F#m | Bm | Bm |

 
พอแต่ตื่น
Bm 
เช้า 
 
ต้องไปที่ซานเล้า
 
เตรียมตัวห
ย่าวกับเวทียิ่งใ
Bm 
หญ่
 
เครื่องเสียงบ่
Bm 
ต้องเอาปากฮ้องกะ
Em 
ได้
 
ไฟสีส่อง
Bm 
แสงเอาหม้อแบตแยงกะ
Em 
ได้
 
แด๊นเซอร์กะห
F#m 
ลาย 
 
มีตั้งแต่ปอเด็กเล็ก..

 
จักร้องเพลง
Bm 
หยัง 
 
ไผฟังกะบ่เข้าใจ
 
หล่วยหล่าย.. หล่วยห
Em 
ล่าย..
 
หล่วยหล่าย หล่วยหล่าย หลาย
Bm 
ล่อง
 
แด๊นเซอร์กะ
Bm 
เต้นข้องแต่ขานัก
Em 
ร้อง
 
นักร้องกะ
Bm 
เต้นข้องแต่ขาเจ้า
Em 
ของ
 
เด็ดใบไม้ใบ
F#m 
ตอง.. 
 
มาแจกแทนติ๊บ
 
ติ๊บ ๆ ติ๊บ ๆ ติ๊บ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ
 

 
ซานเล้าบันเทิง
ศิลป์ 
 
ซานเ
ล้าบันเทิง
Bm 
ศิลป์
 
กำฮอดขี้
ดิน 
 
หว่านแทนสโ
ม๊ก
 
ซานเล้าบันเทิง
ศิลป์ 
 
ซานเ
ล้าบันเทิง
Bm 
ศิลป์
 
ผู้สาวดีด
พิณ 
 
ผู้บ่าวตีกลองโ
ป๊ก 
 
 
บ่จ้างกะ
Em 
ไป 
 
ขนมห่อใหญ่มา
Bm 
ล่อ
 
ไปเบิดวงโลดเ
นาะ เนาะ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ
 
ว่าแต่ไ
F#m 
ด้กิน 
 
Bm 
นม..

 
ซานเล้าบันเทิง
ศิลป์ 
 
ซานเ
ล้าบันเทิง
Bm 
ศิลป์
 
กำฮอดขี้
ดิน 
 
หว่านแทนสโ
ม๊ก
 
ซานเล้าบันเทิง
ศิลป์ 
 
ซานเ
ล้าบันเทิง
Bm 
ศิลป์
 
ผู้สาวดีด
พิณ 
 
ผู้บ่าวตีกลองโ
ป๊ก 
 
 
บ่จ้างกะ
Em 
ไป 
 
ขนมห่อใหญ่มา
Bm 
ล่อ
 
ไปเบิดวงโลดเ
นาะ เนาะ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ
 
ว่าแต่ไ
F#m 
ด้กิน 
 
Bm 
นม..

OUTRO | Bm | Bm | A | Bm |
OUTRO | Bm | Em | F#m | Bm |
OUTRO | F#m | F#m | Bm | Bm |