เด็กในท่อง – เบส ขวางหวัน


INTRO | G D | Em | C D | G |
INTRO | G D | Em | C D | G D |

 
พี่มันลูกท่
อง 
 
บ้านอยู่ในห
ม็อง 
 
เเล้วรักน้องไม่ไ
Em 
ด้เหรอ
 
หน้าตาเบ
ล่อๆ 
 
แต่งตัวเซ
อร์ๆ 
 
เธออายเขาใ
ช่หม้าย
 
ไม่ได้เดินห้
างแหลงกลางไม่ค่
อยเป็น
 
เห็น
Bm 
สาระรูปเเลเเล้ว
Em 
คบไม่ได้
 
ก็เป็น
คนหัวใจร้
ายๆ 
 
จะมีสิทธิ์หม้ายถ้าจะรั
กเธอ

 
พี่กินน้ำท่
อม 
 
ถึงพี่จะ
ต้ม 
 
เเต่ใช่ว่าพี่ไม่
Em 
ทำไร
 
เลี้ยงนกเลี้ยง
ไก่น้องเห้อบาย
ใจเพื่อนฝูงโหม๋เ
ราทั้งเพ
 
พี่เดินจูง
วัวน้องว่าไม่
สด
 
รถป้ายเเดง
Bm 
ผ่อนไม่หมดมันคงจะ
Em 
สดหวาพี่
 
อยากจะบ
อกน้องเห้อคน
ดีให้มองพี่ที่ก
ารกระทำ

 
พี่พอเข้า
ใจวัยรุ่นยุคใ
หม่เขาชอบค
Em 
นหล่อ
 
ถึงพี่ไม่ห
ล่อตัวดำม่อ
ท่อ 
 
แต่ใจพี่ไ
ม่ดำ
 
ถึงหน้าเหมือนโ
Em 
จร 
 
เเต่หัวใจอ่อนโ
E7 
ยนทุกการกร
Am 
ะทำ
 
รักใครไม่เคยชอก
ซ้ำ 
 
เพราะการกระ
ทำพี่สีช
มพู

INSTRU | Em | D | C D | Em |
INSTRU | C D | G | Em E7 | Am | C D | G |

 
พี่กินน้ำท่
อม 
 
ถึงพี่จะ
ต้ม 
 
เเต่ใช่ว่าพี่ไม่
Em 
ทำไร
 
เลี้ยงนกเลี้ยง
ไก่น้องเห้อบาย
ใจเพื่อนฝูงโหม๋เ
ราทั้งเพ
 
พี่เดินจูง
วัวน้องว่าไม่
สด
 
รถป้ายเเดง
Bm 
ผ่อนไม่หมดมันคงจะ
Em 
สดหวาพี่
 
อยากจะบ
อกน้องเห้อคน
ดีให้มองพี่ที่ก
ารกระทำ

 
พี่พอเข้า
ใจวัยรุ่นยุคใ
หม่เขาชอบค
Em 
นหล่อ
 
ถึงพี่ไม่ห
ล่อตัวดำม่อ
ท่อ 
 
แต่ใจพี่ไ
ม่ดำ
 
ถึงหน้าเหมือนโ
Em 
จร 
 
เเต่หัวใจอ่อนโ
E7 
ยนทุกการกร
Am 
ะทำ
 
รักใครไม่เคยชอก
ซ้ำ 
 
เพราะการกระ
ทำพี่สีช
มพู

 
พี่พอเข้า
ใจวัยรุ่นยุคใ
หม่เขาชอบค
Em 
นหล่อ
 
ถึงพี่ไม่ห
ล่อตัวดำม่อ
ท่อ 
 
แต่ใจพี่ไ
ม่ดำ
 
ถึงหน้าเหมือนโ
Em 
จร 
 
เเต่หัวใจอ่อนโ
E7 
ยนทุกการกร
Am 
ะทำ
 
รักใครไม่เคยชอก
ซ้ำ 
 
เพราะการกระ
ทำพี่สีช
มพู

 
ถ้าไม่เชื่อมาลองคบ
ดู 
 
รับลองหรอยจัง
หู้ 
 
รักเด็กในท่
อง..