ฉันสัญญา เธอสันดาน – วงปลื้ม feat.ฝน พรสุดา


INTRO | G | Bm | Am | D |

  เป็นควายให้เธอ
Bm 
หลอก
 
  
ดูคนไม่อ
อกตาบอดเพราะควา
มรัก
  ไม่เคยคิดว่าเธอจ
Bm 
ะหักหลัง
ฉัน.
.. 
 
ในวัน
นี้

Em 
  เหมือนว่าเราจะรักกันดี
 
  
ดูท่าทีไม่นอกใจ
Em 
  หรือว่าฉันเชื่อเธอมากไป
 
  สั
ญญาใจที่เธอใ
ห้กัน..โอ..

 
หลงเชื่อคำสั
ญญา 
 
ที่
Bm 
ให้กัน
 
ไม่เคย
Em 
คิดว่าเธอจะหลอ
กกัน
ทุ่มเทรัก 
 
 
Bm 
มาตั้งนาน 
 
 
Am 
ไม่ทันคิดระ
วัง
 
คำสั
ญญา 
 
ที่
Bm 
ให้กัน
 
ก็เพราะ
Em 
คิดว่าเธอจะจริ
งจัง
ฉันทำตามสัญญา 
 
 
Bm 
เธอทำตามสันดาน
Am 
โง่มาตั้งน
าน.. 
 
ไอ้คำสัญญา

INSTRU | G | Bm | C | D |
INSTRU | C | Bm Em | Am | D |

Em 
  เหมือนว่าเราจะรักกันดี
 
  
ดูท่าทีไม่นอกใจ
Em 
  หรือว่าฉันเชื่อเธอมากไป
 
  สั
ญญาใจที่เธอใ
ห้กัน..โอ..

 
หลงเชื่อคำสั
ญญา 
 
ที่
Bm 
ให้กัน
 
ไม่เคย
Em 
คิดว่าเธอจะหลอ
กฉัน
ทุ่มเทรัก 
 
 
Bm 
มาตั้งนาน 
 
 
Am 
ไม่ทันคิดระ
วัง
 
คำสั
ญญาที่
Bm 
ให้กัน
 
ก็
Em 
คิดว่าเธอจะจริ
งจัง
ฉันทำตามสัญญา 
 
 
Bm 
เธอทำตามสันดาน
Am 
โง่มาตั้งน
าน.. 
 
โวว…

 
หลงเชื่อคำสั
ญญา 
 
ที่
Bm 
ให้กัน
 
ไม่เคย
Em 
คิดว่าเธอจะหลอ
กกัน
ทุ่มเทรัก 
 
 
Bm 
มาตั้งนาน 
 
 
Am 
ไม่ทันคิดระ
วัง
 
คำสั
ญญาที่
Bm 
ให้กัน
 
ก็
Em 
คิดว่าเธอจะจริ
งจัง
ฉันทำตามสัญญา 
 
 
Bm 
เธอทำตามสันดาน
Am 
โง่มาตั้งน
าน.. 
 
ไอ้คำสั
ญญา

OUTRO | C | Bm | Am | D | G | G |