สากลัว – บ.เบิ้ล สามร้อย ft. พงศ์ วงพัทลุง


INTRO | F C | Bb C | F C | Bb |

 
อาจจะเ
ป็นวันที่ 
 
ดูเห
งาๆ
 
อาจจะเ
Bb 
ป็นวันที่ 
 
ไม่ส
ดใส
 
อาจจะเ
ป็นเพราะเรา 
 
ไม่
มีใคร
 
แต่ได้เ
Bb 
จอใครๆ 
 
ที่หน้
าจอ

 
มีแต่โ
ทรศัพท์ 
 
ไว้พั
กใจ
 
ไม่มีใ
Bb 
ครใจฉันก็ยั
งรอ
 
ถ้ามีสัก
คนคุยกัน 
 
ในเ
ฟสก็พอ
 
แต่ว่าเ
Bb 
ธอ 
 
มีใครแล้วหรื
อยัง

 
ฉัน
Am 
เอง 
 
แค่
Dm 
คนธรรมดา
 
ฉัน
Am 
เอง 
 
แค่ค
Dm 
นทั่วไป
 
มันไม่
Bb 
มีอะไร 
 
จูงใจคนอ
ย่างเธอ

 
อิบอก
ไปใจมันสากลัว
 
กลัวใจของเ
ธอไม่ชอบเรา
 
กลัวว่า
Bb 
เธอเป็นของเขา
 
นั่นกลายว่าเ
ราเป็นมือที่สาม

 
แอบม
องอยู่ตั้งหลายวัน
 
ในใจของ
ฉันมันต้องการ
 
แค่เห็นรูปเ
Bb 
ธอแล้วใจเบิกบ
าน
 
แอบยิ้มค
นเดียว

INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb C | Dm |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb C | F |

 
ฉัน
Am 
เอง 
 
แค่
Dm 
คนธรรมดา
 
ฉัน
Am 
เอง 
 
แค่ค
Dm 
นทั่วไป
 
มันไม่
Bb 
มีอะไร 
 
จูงใจคนอ
ย่างเธอ

 
อิบอก
ไปใจมันสากลัว
 
กลัวใจของเ
ธอไม่ชอบเรา
 
กลัวว่า
Bb 
เธอเป็นของเขา
 
นั่นกลายว่าเ
ราเป็นมือที่สาม

 
แอบม
องอยู่ตั้งหลายวัน
 
ในใจของ
ฉันมันต้องการ
 
แค่เห็นรูปเ
Bb 
ธอแล้วใจเบิกบ
าน
 
แอบยิ้มค
นเดียว

Dm 
เธอชอบฉันมั้งหม้าย
 
มีใจให้มั้งหม้าย กับ
คนที่แอบมอง
Dm 
ตามกดไลค์เป็นปี
 
ความรู้สึกดีๆที่
มีให้เธอ 
 
นั้นหนัดเหนียน

 
อิบอก
ไปใจมันสากลัว
 
กลัวใจของเ
ธอไม่ชอบเรา
 
กลัวว่า
Bb 
เธอเป็นของเขา
 
นั่นกลายว่าเ
ราคือมือที่สาม

 
แอบม
องอยู่ตั้งหลายวัน
 
ในใจของ
ฉันมันต้องการ
 
แค่เห็นรูปเ
Bb 
ธอแล้วใจเบิกบ
าน
 
แอบยิ้มค
นเดียว

 
แค่เห็นรูปเ
Bb 
ธอแล้วใจเบิกบ
าน..
 
นั่งยิ้มคนเ
ดียว…