หม้ายแล้ว – ธีเดช ทองอภิชาติ


INTRO | G | Em | C | D |

 
ม้ายแล้ว..
 
เสียงจู้
จี้ขี้บ่นแรกนู้นว่าน่ารำค
าญ
 
เสียงด่าเ
ช้านอกชาน
 
วันพี่คลานโคลงเคลง ห
ลบจากเมา
 
ไม่มีใ
Am 
ครเรียกให้กินข้าว
 
ไม่มี
Bm 
ใครมาปลุกหัวเช้า
 
ชาติเ
Am 
ศร้าใจ 
 
ชาติเศร้
าจัง

 
ม้ายแล้ว..
 
แลประ
นู้นไม่มีหันประนี้ไม่มาน้องสู
ญไหน
 
ลิ้ม
รสฤทธิ์พิษรัก 
 
วันน้องหนีจากลาน้ำ
ตาไหล
 
หม้า
Am 
ยแล้วคนมาคอยเซ้าซี้
 
หม้า
Bm 
ยแล้ว 
 
คนมาชี้มาใช้
 
น้อง
ทิ้งพี่แล้วใช่ม้าย
 
หม้ายแ
ล้ว 
 
ไม่เหลือไรแล้ว

 
นั่งร้องกอดขวดเ
หล้า 
 
ตั้งแต่หัวเ
ช้า 
 
จน
ค่ำ
 
โวยวายเรียกร้อง
ร่ำ 
 
พร่ำเพ้อให้เ
ธอ 
 
กลั
บมา
 
หม้ายแล้วไม่มีเห
ลือ 
 
รอย
รัก
 
เหลือเ
Bm 
พียงน้ำ
Em 
ตา 
 
สัญ
Am 
ญา
 
หม้ายแ
ล้วไม่เหลืออะไ
รแล้ว

INSTRU | C D | G | C D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |

 
นั่งร้องกอดขวดเ
หล้า 
 
ตั้งแต่หัวเ
ช้า 
 
จน
ค่ำ
 
โวยวายเรียกร้อง
ร่ำ 
 
พร่ำเพ้อให้เ
ธอ 
 
กลั
บมา
 
หม้ายแล้วไม่มีเห
ลือ 
 
รอย
รัก
 
เหลือเ
Bm 
พียงน้ำ
Em 
ตา 
 
สัญ
Am 
ญา
 
หม้ายแ
ล้วไม่เหลืออะไ
รแล้ว. 
 
 

 
ม้ายแล้ว..
 
ร้องให้ต
ายไส้ลากรากผ่านอ้า
นเอ
 
เมาโซ
ซัดโซเซเหมือนซากศพไร้วิ
ญญาณ
 
สิ้
Am 
นแล้วความรักจะไปต่อ
 
มีไม่
Bm 
พอพลังกำลังใจ
 
น้องพ
รากความรักจากพี่ไป
 
ทิ้งให้ต
าย.. 
 
กลับหม้ายแล้ว…

OUTRO | G | Em | C | D | G |