เพลงเดิม – ไตเติ้ล กีรติ พวงมาลีTune to Eb

 
จะอยู่ที่ไ
หน 
 
 
C#m 
เธอก็ยัง
F#m 
มีฉัน 
 
 
 
ต่อให้ในสุดท้
ายไม่ได้พบ
C#m 
เจอและผูกพัน
Bm 
รักกันอย่างเ
คย
 
จะเป็นความทรงจำ
C#m 
ดีๆ 
 
ที่ไม่ลืมได้
F#m 
เลย 
 
 
 
เธอคือเพลงเ
ดิมที่ใจคุ้น
C#m 
เคย
 
ที่ยังคงเ
Bm 
พราะไม่เปลี่ยนเ
ลย 
 
เมื่อไรที่ได้ฟัง

INSTRU | A C#m | F#m E | D | Bm E | A |

 
อาจจะน
าน 
 
ที่ผ่า
F#m 
นมา
 
จาก
วันที่
C#m 
เคยสุข 
 
 
Bm 
และมีน้ำ
ตา
 
อาจจะน
าน 
 
ที่ห่างกั
F#m 
นมา
 
แต่
ยังคง
C#m 
รู้สึก 
 
Bm 
หมือนเดิมทุกค
รา

 
ยังจด
จำ 
 
ทุกคำที่เราเคย
C#m 
ร้องบรรเลง
 
ในบทเ
Bm 
พลงที่เป็นตัวแทนแห่ง
คำสัญญา

 
ว่าอยู่ที่ไ
หน 
 
 
C#m 
เธอก็ยัง
F#m 
มีฉัน 
 
 
 
ต่อให้ในสุดท้
ายไม่ได้พบ
C#m 
เจอและผูกพัน
Bm 
รักกันอย่างเ
คย
 
จะเป็นความทรงจำ
C#m 
ดีๆ 
 
ที่ไม่ลืมได้
F#m 
เลย 
 
 
 
เธอคือเพลงเ
ดิมที่ใจคุ้น
C#m 
เคย
 
ที่ยังคงเ
Bm 
พราะไม่เปลี่ยนเ
ลย 
 
เมื่อไรที่ได้ฟัง

  ไม่ว่าเมื่
Dm 
อไร 
 
ต่อให้
C#m 
นานแสนนาน
 
  เนิ่น
F#m 
นาน 
 
เท่
F#7 
าไร
Bm 
  เธอไม่เคยไปไหน 
 
 
C#m 
ใจกับใจยังผูกกันไว้
 
  อยู
ในบทเพลงเพลงเดิมตลอด
ไป

INSTRU | A C#m | F#m E | D C#m | Bm E |
INSTRU | C#m | F#m E | D C#m | Bm E |

 
จะอยู่ที่ไ
หน 
 
แม้
C#m 
ในควา
F#m 
มฝัน 
 
 
 
ต่อให้ในสุดท้
ายไม่ได้พบ
C#m 
เจอและผูกพัน
Bm 
รักกันอย่างเ
คย
 
จะเก็บเอาความทรงจำ
C#m 
ดีๆ 
 
ที่ไม่ลืมไ
F#m 
ด้เลย 
 
 
 
ใส่ลงในเพลงเ
ดิมที่ใจคุ้น
C#m 
เคย
 
ให้ห
Bm 
มายความอย่างเ
คย

 
จะอยู่ที่ไ
หน 
 
 
C#m 
เธอก็ยัง
F#m 
มีฉัน 
 
 
 
ต่อให้ในสุดท้
ายไม่ได้พบ
C#m 
เจอและผูกพัน
Bm 
รักกันอย่างเ
คย
 
จะเป็นความทรงจำ
C#m 
ดีๆ 
 
ที่ไม่ลืมได้
F#m 
เลย 
 
 
 
เธอคือเพลงเ
ดิมที่ใจคุ้น
C#m 
เคย
 
ที่ยังคงเ
Bm 
พราะไม่เปลี่ยนเ
ลย 
 
เมื่อไรที่ได้ฟัง

OUTRO | A | A | A | A |