หยบรัก – เบส ได้หมดถ้าสดชื่น


Tune to Eb
INTRO | G | Em | C | D | ( 2 Times )

 
พี่เป็นเด็ก
ใต้ 
 
ถ้าแหลงกลางก็ทอ
Em 
งแดง
 
พี่อยากได้เธอมาเ
ป็นแฟน 
 
ควงแขนจะได้
มั้ย
 
ภาพเธอในวั
นนั้น 
 
ติดตาถึงวั
Em 
นนี้
 
จะนอนก็ยั
งมีภาพเ
ธอมาหลอกหลอ
นใจ

 
ทำไม
Am 
ใจมันเต้นอย่างนี้ 
 
กระวนกระวายทุกที
 
แค่เพียงได้เ
ห็นรอยยิ้มของเธอ 
 
ก็รู้ว่ารักเธอมาก
 
เลยอยากเอ่
Am 
ยคำว่าฉันรักเธอ
 
เพื่อสื่อความหมายมาเป็นเพล
งนี้..

 
หวังเหวิดมันแปลว่าห่
วงใย
 
หยบรักคือการเก็
Em 
บไว้ในใจ 
 
แค่คนเดียว
 
คิดถึงอิตายคืออย
ากจะเจอ
 
อยากจะ
Bm 
มองหน้าเธอ
 
มันจึง
Am 
เพ้อบ้าบออยู่อย่า
งนี้

 
สาวเห้อเธอมีแฟนแล้
วหม้าย
 
รู้มั้ยว่ากินไม่
Em 
ได้จะนอนก็ไม่หลับ
 
อยากพบอยากคุยอยากเ
จอ
 
หลงไหลจนใจมัน
Bm 
เพ้อละเมอ
 
อยากให้
Am 
รู้ว่ามีเพียงแต่เ
ธอ 
 
ฉันรักหมดหัวใจ

INSTRU | G | Em | C | D |
INSTRU | C | Bm | Am | D | G | G |

 
ทำไม
Am 
ใจมันเต้นอย่างนี้ 
 
กระวนกระวายทุกที
 
แค่เพียงได้เ
ห็นรอยยิ้มของเธอ 
 
ก็รู้ว่ารักเธอมาก
 
เลยอยากเอ่
Am 
ยคำว่าฉันรักเธอ
 
เพื่อสื่อความหมายมาเป็นเพล
งนี้..

 
หวังเหวิดมันแปลว่าห่
วงใย
 
หยบรักคือการเก็
Em 
บไว้ในใจ 
 
แค่คนเดียว
 
คิดถึงอิตายคืออย
ากจะเจอ
 
อยากจะ
Bm 
มองหน้าเธอ
 
มันจึง
Am 
เพ้อบ้าบออยู่อย่า
งนี้

 
สาวเห้อเธอมีแฟนแล้
วหม้าย
 
รู้มั้ยว่ากินไม่
Em 
ได้จะนอนก็ไม่หลับ
 
อยากพบอยากคุยอยากเ
จอ
 
หลงไหลจนใจมัน
Bm 
เพ้อละเมอ
 
อยากให้
Am 
รู้ว่ามีเพียงแต่เ
ธอ 
 
ฉันรักหมดหัวใจ

OUTRO | G | Em | C | D | D | G |