น่ารัก – SOYBAD


INTRO | Gm C | Fmaj7 D7 | ( 4 Times )

Gm 
เย้.. ทุกครั้งที่เริ่ม sad ทุก
ครั้งที่เหม่อลอย
 
ทุกครั้ง
Fmaj7 
ที่เรียกผม sadboy mother flower sadboy
Gm 
วันนี้ผมเป็น number  
one หรือ number two
 
ในใจ
Fmaj7 
ก็ยังไม่รู้ but I know I’m so into you
Gm 
I’m tryna find the ans
wer
 
ไม่อยากจะต้องไปร
Fmaj7 
อเก้อ
 
I prolly think that you my baby boo
 
Gm 
แต่แอบกังวลทุกครั้งที่
เธอนั้นเจ้าชู้
 
all i  
Fmaj7 
want is you

 
บอกตรงๆก็
Cm 
กลัว 
 
 
 
ก็
Bbmaj7 
กลัวว่าเธอจะไปน่ารักกับใครอื่น
Bbm 
กลัวว่าเธอจะไปพูดดีกับ
Ebmaj7 
ใครเขา
 
กลัวเค้าจะ
Gm 
ตกหลุ
มรักเธ
Am 
อไปหมด
D7 
แล้ว
Gm 
ก็กลัวว่ามันจะเป็นอย่า
Am 
งนั้น

Gm 
  เธอน่า
รัก 
 
 
Fmaj7 
ทุกที 
 
ที่
D7 
เจอ
 
  แต่ก็
Gm 
ไม่รู้ว่าเ
ธอน่
Fmaj7 
ารักกับใ
D7 
ครไหม
 
  เธ
Gm 
อยิ้มทุก
ทีฉันเขิ
Am 
นอยู่ข้
D7 
างใจ
Gm 
  คงเป็นเพรา
ะฉันนั้นชอ
Fmaj7 
บเธอ

 
ไอ้ที่ฉัน
Gm 
ทำคงทำไม่ได้ 
 
ก็คงไม่
ทำถ้าฉันไม่อิน
 
และที่ทั้ง
Fmaj7 
หมดที่ฉันทำไปก็คงเพราะฉันชอบเธอจริงๆ
 
แล้วเธอ
Gm 
ล่ะ 
 
แอบไปน่า
รักกับใครรึเปล่า?
 
เพราะอยาก
Fmaj7 
ให้เป็นกับฉันคนเดียว
 
แค่ฉันคนเดียว please tell me now
 
 
หรืออยากค่อยๆ
Gm 
เป็น 
 
ค่อยๆเป็น
 
ค่อยๆพั
ฒนาไปทีละ step คอยเติม
Fmaj7 
เต็มความในใจ
 
เปิดเผยตัวตนจนกว่าเธอจะ get
 
Gm 
ไม่อยากจะนึกภาพเธอไ
ปเป็นแบบนี้กับคนอื่น
Fmaj7 
ฉันคงใจสลายหน้ามืดและล้มทั้งยืน

 
บอกตรงๆก็
Cm 
กลัว 
 
 
 
ก็
Bbmaj7 
กลัวว่าเธอจะไปน่ารักกับใครอื่น
Bbm 
กลัวว่าเธอจะไปพูดดีกับ
Ebmaj7 
ใครเขา
 
กลัวเค้าจะ
Gm 
ตกหลุ
มรักเธ
Am 
อไปหมด
D7 
แล้ว
Gm 
ก็กลัวว่ามันจะเป็นอย่า
Am 
งนั้น

Gm 
  เธอน่า
รัก 
 
 
Fmaj7 
ทุกที 
 
ที่
D7 
เจอ
 
  แต่ก็
Gm 
ไม่รู้ว่าเ
ธอน่
Fmaj7 
ารัก กับใ
D7 
ครไหม
 
  เธ
Gm 
อยิ้มทุก
ทีฉันเขิ
Am 
นอยู่ข้
D7 
างใจ
Gm 
  คงเป็นเพรา
ะฉันนั้นชอ
Fmaj7 
บเธอ

Gm 
  เธอน่า
รัก 
 
 
Fmaj7 
ทุกที 
 
ที่
D7 
เจอ
 
  แต่ก็
Gm 
ไม่รู้ว่าเ
ธอน่
Fmaj7 
ารัก กับใ
D7 
ครไหม
 
  เธ
Gm 
อยิ้มทุก
ทีฉันเขิ
Am 
นอยู่ข้
D7 
างใจ
Gm 
  คงเป็นเพรา
ะฉันนั้นชอ
Fmaj7 
บเธอ