ยอมรับและเข้าใจ – เต้ย ณัฐพงษ์ feat. Rapper Tery


  ยอมรับว่าฉันนั้นได้เท่านี้
  ยอมรับว่าคงไม่ดีกว่าเก่า
Bb 
  เข้าใจว่าเธอน่ะหวังไว้มากมาย
  เข้าใจว่าทำให้เธอดหวัง
  ยอมรับเป็นคนในฝันไม่ได้
  ไม่โทษใครหรืออะไรต่าง 
 
Bb 
  ยอมรับว่าฉันน่ะรักเธอมากมาย
  และเข้าใจที่เราต้องลา

  ฉันจะยอมรับความเจ็บไว้
  โดยเข้าใจว่าธรรมดา
Bb 
  ฉันจะยอมรับการจากไป
  ไม่เป็นไรเข้าใจเธอนะ
  ฉันจะยอมปล่อยมือให้เธอ
  ได้เจอทางที่มันดีกว่า
Bb 
  ยอมรับว่าฉันน่ะรักเธอมากมาย
  และเข้าใจที่เราต้อ
งลา..
  เข้าใจที่เราต้อ
Bb 
งลา..
  (เข้าใจที่เราต้องลา)

 
เข้า
ใจใช่ว่าไม่เจ็บปล่อยไปใช่ว่าไม่เก็บ
 
ให้
ใจได้จดได้จำทั้งหมดที่ช้ำเพราะมันไม่เข็ด
 
ไปเ
Bb 
ถอะไม่ต้องเป็นห่วงแค่ตัวที่ถ่วงไม่อยากเป็นบ่วง
 
ไม่ไวก็
ช้าก็ต้องได้ลาต้องได้คบหากับความเจ็บปวด

 
จาก
กันแล้วเห็นเธอได้ดีจากกันแบบนี้ดีกว่า
 
อนา
คตตรงนี้คงไม่มี 
 
ไม่อยากเห็นเธอลำบาก
Bb 
ไม่เป็นไรหรอกฉันสตรอง 
 
ไปข้างหน้าอย่าหันมามอง
 
ไม่
น่ามาเสียเวลากับคน 
 
ที่หาให้ได้แค่ฝันจำลอง

 
เข้า
ใจที่เราต้องลาขอให้ข้างหน้ามีฝันให้เธอ
 
ถึงแม้ต้องเ
จ็บทุกก้าวที่เดินก็ยังยินดีที่เราได้เจอ
 
แค่
Bb 
นี้นะเรื่องของเรา 
 
โชคดีที่พอที่หยุด
 
ขอโ
ทษถ้าเข้าไปเป็นเรื่องเศร้า
 
ขอบใจที่เข้ามาแล้วเป็นเรื่องที่ดีที่สุด
 

  ฉันจะยอมรับความเจ็บไว้
  โดยเข้าใจว่าธรรมดา
Bb 
  ฉันจะยอมรับการจากไป
  ไม่เป็นไรเข้าใจเธอนะ
  ฉันจะยอมปล่อยมือให้เธอ
  ได้เจอทางที่มันดีกว่า
Bb 
  ยอมรับว่าฉันน่ะรักเธอมากมาย
  และเข้าใจที่เราต้องลา

  ฉันจะยอมรับความเจ็บไว้
  โดยเข้าใจว่าธรรมดา
Bb 
  ฉันจะยอมรับการจากไป
  ไม่เป็นไรเข้าใจเธอนะ
  ฉันจะยอมปล่อยมือให้เธอ
  ได้เจอทางที่มันดีกว่า
Bb 
  ยอมรับว่าฉันน่ะรักเธอมากมาย
  และเข้าใจที่เราต้อ
งลา.. 
  เข้าใจที่เราต้อ
Bb 
งลา..
  เข้าใจที่เราต้อ
งลา..