ผู้สาวลาวเปิ่นเวิ่น – ก้อง ห้วยไร่ & สิงโต นำโชค


  ผู้สาว
Am 
ลาวเปิ่น
Dm 
เวิ่น
 
  ผู้สาวล
าวเปิ่น
Bb 
เวิ่น 
 
 
Am 
 
  
Gm 
โอ.. โฮ๊ะโอ.. โฮ๊
ะโอ.. 

INSTRU | F Am | Dm C |
INSTRU Bb Am | Gm C |
INSTRU (โฮ๊ะโอ โฮ๊ะโอ..)

  เมืองเหนือ 
 
เมือ
Am 
งใต้ 
 
กะพ้อแล้ว
Dm 
  เมืองใต้ 
 
เมืองเห
นือ 
 
อ้ายกะพ้อแล้ว
Bb 
  บ่มีผู้ใ
Am 
ด๋โด
Gm 
นใจ 
 
ส่ำผู้สา
ววังเวียง

  ผู้สาววังเ
Am 
วียง 
 
น้อเวียง
Dm 
จันทร์ 
 
 
 
  ยิ้มเจ้
Bb 
าสั่น..
Am 
.
 
  หัวใ
Gm 
จอ้ายหล่
นเหี่ย 
 
 
Am 
 
  หล่
Dm 
นเหี่ย.. 
 
 
 
Bb 
 
Am 
 
Gm 
 
  ให้เ
จ้าไปเบิ้ดแล้ว..

  ผู้สาว
Am 
ลาวเปิ่น
Dm 
เวิ่น
 
  ผู้สาวล
าวเปิ่น
Bb 
เวิ่น 
 
 
Am 
 
  
Gm 
โอ.. 
 
โฮ๊ะโอ..โฮ๊ะ
โอว..โอว..น๊อ..