คนจนๆ – วงสวัสดี


INTRO | C | Em | Am | G | ( 2 Times )

 
เป็นเด็ก
ใต้บ้าน ๆ สันดานจริงใจ
 
ไม่มีอะ
Em 
ไรให้เธอนั้นภูมิใจ
 
มีแต่
รัก 
 
และความซื่อตรง
 
ที่จ
ะมั่นคงเรื่อยไป

 
อาจไม่
มีเงินทองมากองมากมาย
 
ไม่มี
Em 
ของแพง ๆ ให้เธอได้ใช้
 
ป็นแค่คน เซอร์ ๆ ง่าย ๆ
 
ามสไตล์ของคนบ้าน 
 

 
อยากให้
Am 
มอง 
 
ตรงที่หั
Em 
วใจ
 
อาจไม่
มีรถหรูให้เธอได้ใช้
 
แต่ก็
พอให้เราได้ไปด้วยกัน..

 
คนจนๆ ค
นนี้ 
 
มันจะรักแค่
Em 
เธอ
 
อาจจะไม่เลิศ
Am 
เลอ 
 
แต่ไม่ทำให้เธ
อเสียใจ
 
คน ๆ  
นี้ 
 
มันจะรักเรื่อ
Em 
ยไป
 
และจะไม่นอ
Am 
กใจให้เธอต้องมี
น้ำตา
 
คน ๆ  
นี้ 
 
มันจะขอสัญ
Em 
ญา
 
และจะรัก
Am 
ษารักเราให้อ
ยู่เนิ่นนาน
 
คน ๆ  
นี้ 
 
มันจะรักเรื่อ
Em 
ยไป
 
และตลอ
ดไป 
 
จากนี้จะมีแค่เธอ

INSTRU | C | Em | Am | G |

 
เป็นเด็ก
ใต้บ้าน ๆ สันดานจริงใจ
 
อยากจะ
Em 
ทำให้เธอนั้นภูมิใจ
 
แม้วัน
นี้ 
 
ไม่ร่ำรวยเหมือนใคร
 
แต่สั
กวันหนึ่ง 
 
เธอต้องมีเหมือนใคร

 
อยากให้
Am 
มอง 
 
ตรงที่หั
Em 
วใจ
 
อาจไม่
มีรถหรูให้เธอได้ใช้
 
แต่ก็
พอให้เราได้ไปด้วยกัน..

 
คนจนๆ ค
นนี้ 
 
มันจะรักแค่
Em 
เธอ
 
อาจจะไม่เลิศ
Am 
เลอ 
 
แต่ไม่ทำให้เธ
อเสียใจ
 
คน ๆ  
นี้ 
 
มันจะรักเรื่อ
Em 
ยไป
 
และจะไม่นอ
Am 
กใจให้เธอต้องมี
น้ำตา
 
คน ๆ  
นี้ 
 
มันจะขอสัญ
Em 
ญา
 
และจะรัก
Am 
ษารักเราให้อ
ยู่เนิ่นนาน
 
คน ๆ  
นี้ 
 
มันจะรักเรื่อ
Em 
ยไป
 
และตลอ
ดไป 
 
จากนี้จะมีแค่เธอ

INSTRU | C | Em | Am | G |
INSTRU | C | G/B | Am | G |

 
อยากให้
Am 
มอง 
 
ตรงที่หั
Em 
วใจ
 
อาจไม่
มีรถหรูให้เธอได้ใช้
 
แต่ก็
พอให้เราได้ไปด้วยกัน..

 
คนจนๆ ค
นนี้ 
 
มันจะรักแค่
Em 
เธอ
 
อาจจะไม่เลิศ
Am 
เลอ 
 
แต่ไม่ทำให้เธ
อเสียใจ
 
คน ๆ  
นี้ 
 
มันจะรักเรื่อ
Em 
ยไป
 
และจะไม่นอ
Am 
กใจให้เธอต้องมี
น้ำตา
 
คน ๆ  
นี้ 
 
มันจะขอสัญ
Em 
ญา
 
และจะรัก
Am 
ษารักเราให้อ
ยู่เนิ่นนาน
 
คน ๆ  
นี้ 
 
มันจะรักเรื่อ
Em 
ยไป
 
และตลอ
ดไป 
 
จากนี้จะมีแค่เธอ

  จะรักแค่เธอไม่ว่านานสักแค่ไหน
Em 
  จะรักเรื่อยไปขอเธอจงมั่นใจ
Am 
  จะเคียงข้างเธอจะร้ายดีสักแค่ไหน
  โปรดจงมั่นใจฉันจะอยู่ข้างเธอ

  จะรักแค่เธอไม่ว่านานสักแค่ไหน
Em 
  จะรักเรื่อยไปขอเธอจงมั่นใจ
Am 
  จะเคียงข้างเธอจะร้ายดีสักแค่ไหน
  โปรดจงมั่นใจฉันจะอยู่ข้างเธอ

OUTRO | C | Em | Am | G | C |