ไม่เคยลืม – MODEL


INTRO | E | A | E | A |

 
ผิดไ
หม 
 
ถ้าฉันยังไ
ม่ลืม
 
ผิดไ
หม 
 
ถ้าฉันยังจำได้ทุ
กอย่าง
 
โกรธไ
หม 
 
ถ้าฉันยังอยากมีเ
ธออยู่ข้าง 
 
 
โกรธ
C#m 
ไหม 
 
ถ้าฉันยังรักแค่เพีย
งเธอ

 
ารลืมใครสักคนทำไม่มันย
G#m 
ากจัง
 
วามลำพังทำไมมันเหงาเหลื
อเกิน..

 
ว่าจะผ่านไปได้ใน
G#m 
แต่ละวัน
 
เธอรู้
C#m 
ไหมฉันทรมานเห
G#m 
ลือเกิน
 
ฉันร้อ
งไห้ ฉันฟูมฟาย ฉัน
G#m 
คิดถึง
C#m 
เธอ
 
ฉัน
F#m 
ทรมาน.. 
 
 
Gdim 
ฉันจะขา
ดใจ

 
แค่
ลืมทำไมมันยา
G#m 
กจัง
 
ยิ่งมอ
C#m 
งดูรูปเรา 
 
ยิ่งร้อ
G#m 
งไห้
 
ไม่พ
ร้อมยอมรับความจริง
 
ไม่
G#m 
พร้อมยอมรับว่า
C#m 
เธอมีใคร
 
ไม่
F#m 
พร้อมยอมรับ 
 
ว่าสุ
ดท้าย..
 
เราต้องเลิกกัน..
 

INSTRU | C#m | G#m | A | E |
INSTRU | C#m | G#m | A Am | B |

 
ารลืมใครสักคนทำไม่มันย
G#m 
ากจัง
 
วามลำพังทำไมมันเหงาเหลื
อเกิน..

 
ว่าจะผ่านไปได้ใน
G#m 
แต่ละวัน
 
เธอรู้
C#m 
ไหมฉันทรมานเห
G#m 
ลือเกิน
 
ฉันร้อ
งไห้ ฉันฟูมฟาย ฉัน
G#m 
คิดถึง
C#m 
เธอ
 
ฉัน
F#m 
ทรมาน.. 
 
 
Gdim 
ฉันจะขา
ดใจ

 
แค่
ลืมทำไมมันยา
G#m 
กจัง
 
ยิ่งมอ
C#m 
งดูรูปเรา 
 
ยิ่งร้อ
G#m 
งไห้
 
ไม่พ
ร้อมยอมรับความจริง
 
ไม่
G#m 
พร้อมยอมรับว่า
C#m 
เธอมีใคร
 
ไม่
F#m 
พร้อมยอมรับ 
 
ว่าสุ
 
เราต้องเลิ
C#m 
กกัน.
G#m 
.

 
ไม่พ
F#m 
ร้อมยอมรับ 
 
ว่าสุดท้
าย..
 
เราต้องจากกัน…
 

OUTRO | E | A | E | A |