สองล้อง้อแฟน – ไมค์ ติดเหน่อ


INTRO | Bb | C | Am | Dm |
INTRO | Gm | C | F | F |

 
กะเข้าใจอ้าย
แน
 
มูลอีแม่อ้าย
Dm 
นั้นบ่หลาย
 
เท่าที่มีกะรถ
Gm 
มอเตอร์ไ
ซค์
 
กับใจที่มันนั้น
ฮักเจ้าหลาย

 
กะเก็บเงิน
ยังบ่พอ
 
หากเก็บพอสิซื้อสิบ
Dm 
ล้อให้ขี่
 
ให้ถึกดวงพระ
Gm 
ทัยคน
ดี
 
จ่มมาเบิดปีอยาก
ขี่รถใหญ่

 
แต่มื้อ
Bb 
นี้อดเอาไ
ว้ก่อน
 
โอ้บัง
Am 
อรมาซ้อนท้ายอ้ายเถิ
Dm 
ดหนา
 
อ้ายสิพาเจ้าไป
Gm 
กิน 
 
พิซ
ซ่า
 
พาไปขี่ชิง
ช้าสวรรค์

Bb 
สิไปทางใด๋ 
 
ไปหม่อง
ใด๋
 
ขอแค่เจ้าบอก
Am 
มาอ้ายสิพาเจ้
Dm 
าไป
 
อย่าเคียดโ
Gm 
ดนคักห
ลาย
 
เคียดหลายนั้นมัน
บ่ดี 
 
ฮู้บ่

Bb 
คันเคียดหลายๆ 
 
สิวสิขึ้
นหน้า
 
ฝ้าก็ขึ้นลามไป
Am 
ฮอดความโสด
Dm 
ฮู้บ่
 
บ่อาย
Gm 
หมู่เจ้า
บ่
 
อ้ายขอมาคืนดี
กันเถิดหนา

INSTRU | Bb | C | Am | Dm |

INSTRU | Gm | C | F | F |
INSTRU | Bb | C | Am | Dm |
INSTRU | Gm | C | F | F |

 
แต่มื้อ
Bb 
นี้อดเอาไ
ว้ก่อน
 
โอ้บัง
Am 
อรมาซ้อนท้ายอ้ายเถิ
Dm 
ดหนา
 
อ้ายสิพาเจ้าไป
Gm 
กิน 
 
พิซ
ซ่า
 
พาไปขี่ชิง
ช้าสวรรค์

Bb 
สิไปทางใด๋ 
 
ไปหม่อง
ใด๋
 
ขอแค่เจ้าบอก
Am 
มาอ้ายสิพาเจ้
Dm 
าไป
 
อย่าเคียดโ
Gm 
ดนคักห
ลาย
 
เคียดหลายนั้นมัน
บ่ดี 
 
ฮู้บ่

Bb 
คันเคียดหลายๆ 
 
สิวสิขึ้
นหน้า
 
ฝ้าก็ขึ้นลามไป
Am 
ฮอดความโสด
Dm 
ฮู้บ่
 
บ่อาย
Gm 
หมู่เจ้า
บ่
 
อ้ายขอมาคืนดี
กันเถิดหนา

Bb 
สิไปทางใด๋ 
 
ไปหม่อง
ใด๋
 
ขอแค่เจ้าบอก
Am 
มาอ้ายสิพาเจ้
Dm 
าไป
 
อย่าเคียดโ
Gm 
ดนคักห
ลาย
 
เคียดหลายนั้นมัน
บ่ดี 
 
ฮู้บ่

Bb 
คันเคียดหลายๆ 
 
สิวสิขึ้
นหน้า
 
ฝ้าก็ขึ้นลามไป
Am 
ฮอดความโสด
Dm 
ฮู้บ่
 
บ่อาย
Gm 
หมู่เจ้า
บ่
 
อ้ายขอมาคืนดี
กันเถิดหนา

 
บ่อาย
Gm 
หมู่เจ้า
บ่
 
อ้ายขอมาคืนดี
กันเถิดหนา..

OUTRO | Bb | C | Am | Dm |
OUTRO | Gm | C | F | F | F |