ฮักน้องแท้กะให้แม่มาขอ – ฮันนี่ นิชาดา


INTRO | Dm C | Dm C |
INTRO | Dm C | Dm C |
INTRO | Dm | Bb | Dm | Bb |

Dm 
อย่าเว้าเล่นเด้ออ้าย
 
เพราะน้
องบ่เคยฮัก
Dm 
ไผ
 
อย่า
Bb 
เฮ็ดคือหมาหยอ
Gm 
กไก่
 
ด้ใจแล้วกะเ
สย
 
ต้องการความชัด
Dm 
เจน
 
อย่าเล่นหมากลี้อ้าย
Gm 
เอ๋ย
 
ผู้สาวหัวใจเช
ย 
 
 
อยากเ
Am 
ฉลยกับอ้า
Dm 
ยแปน ๆ  

 
บ่
Bb 
แม่นตั๋วให้
ฝัน ลม ๆ แ
Dm 
ล้ง 
 
 
สองแก้มแ
Bb 
ดง ๆ ยังรออ้ายมาเป็
นแฟน..

 
ฮักน้อง
Dm 
แท้กะให้แม่มาขอ 
 
น้องยั
งรอ
 
ถ่า
Bb 
อ้ายมาย่างควง
Dm 
แขน
 
ฮักน้อง
Dm 
แท้อย่าเฮ็ดตาซอน
Gm 
แลน
 
ฟ้าวมาขอเป็นแ
ฟน.
Am 
..
 
อย่าให้น้องแลน
Dm 
นำถ่อน

 
ฮักน้อง
Dm 
แท้กะให้แม่มาขอ 
 
น้องยั
งรอ
 
ถ่า
Bb 
อ้ายมาย่างควง
Dm 
แขน
 
ฮักน้อง
Dm 
แท้อย่าเฮ็ดตาซอน
Gm 
แลน
 
ฟ้าวมาขอเป็นแ
ฟน.
Am 
..
 
อย่าให้น้องแลน
Dm 
นำถ่อน

INSTRU | Gm | Am | Bb | F |
INSTRU | Gm | Am | Bb | C |

 
บ่
Bb 
แม่นตั๋วให้
ฝัน ลม ๆ แ
Dm 
ล้ง 
 
 
สองแก้มแ
Bb 
ดง ๆ ยังรออ้ายมาเป็
นแฟน..

 
ฮักน้อง
Dm 
แท้กะให้แม่มาขอ 
 
น้องยั
งรอ
 
ถ่า
Bb 
อ้ายมาย่างควง
Dm 
แขน
 
ฮักน้อง
Dm 
แท้อย่าเฮ็ดตาซอน
Gm 
แลน
 
ฟ้าวมาขอเป็นแ
ฟน.
Am 
..
 
อย่าให้น้องแลน
Dm 
นำถ่อน

 
ฮักน้อง
Dm 
แท้กะให้แม่มาขอ 
 
น้องยั
งรอ
 
ถ่า
Bb 
อ้ายมาย่างควง
Dm 
แขน
 
ฮักน้อง
Dm 
แท้อย่าเฮ็ดตาซอน
Gm 
แลน
 
ฟ้าวมาขอเป็นแ
ฟน.
Am 
..
 
อย่าให้น้องแลน
Dm 
นำถ่อน

 
ฮักน้อง
Dm 
แท้กะให้แม่มา
Gm 
ก่อน
 
สิ
สดหรือว่าสิผ่อน.
Am 
.. 
 
แม่น้อง
Dm 
บ่ว่า

 
ฮักน้อง
Dm 
แท้กะให้แม่มา
Gm 
ก่อน
 
สิ
สดหรือว่าสิผ่อน.
Am 
.. 
 
แม่น้อง
Dm 
บ่ว่า

OUTRO | Dm | Bb | Dm | Bb | Dm |