เรวัตตะฮักนะลีลาวดี – เบลล์ นิภาดา x เจมส์ จตุรงค์


INTRO | C | Am | F G | C |
INTRO | C Em | Am G | F G | C |

 
อ้ายฮักเจ้าอี
หลี 
 
ลีลา
Em 
วดีน้องฮักอ้า
Am 
ยบ่
 
กะ
ฮักคือกันล่ะเ
นาะ 
 
คั่นน้องบ่
ฮัก 
 
คงบ่กล้
Em 
าเว้า
 
เจ้าคนชั้น
สูง 
 
เปรียบดังนก
Am 
ยูง 
 
อ้ายมันน
กเจ่า
 
เซ
Am 
าสาเรวัตตะอย่าเ
ว้า
 
แบ่งชน แบ่งเ
ผ่า 
 
เฮาคนคื
อกัน

 
คั่นเว้าจัง
ซั่น 
 
กะให้ยื
Em 
นยันได้บ่น้
Am 
อนาง
 
ให้ลี
ลาวดีเฮ็ดห
ยัง 
 
เว้ามาอยาก
ฟัง 
 
สิเ
Em 
ฮ็ดให้ผ่าน
 
หอมแก้มอ้ายไ
Am 
ด้บ่
 
หึย กะอายคนเ
A7 
นาะ 
 
ไผสิกล้าปา
Dm 
นนั้น
 
เห็น
Em 
บ่ล่ะ เจ้าบ่ฮักกัน แค่อ้ายให้ห
อม 
 
ยังบ่เฮ็
ดให้

 
น้องสิหอมก
Dm 
ะได้.. 
 
แต่อ้ายห้ามหอมผู้
อื่น
 
อ้ายสิ
Em 
หอมข้ามวันข้า
Am 
มคืน
 
เดี๋ยวแม่น้อ
Dm 
งตื่น 
 
สิเป็นเรื่อ
Em 
งใหญ่
 
อ้ายคนต่ำต้
อย 
 
ได้ฮักกับ
Em 
เจ้า 
 
บ่ย่านควา
Am 
มตาย
 
จังแม่นเพิ่นปากหวานเป็
นฮ้าย
 
น้องกะฮักอ้
าย 
 
ยอมตาย
Em 
นำพี่

 
อ้ายฮักเจ้าอี
หลี 
 
ลีลา
Em 
วดี 
 
อ้ายเว้าจา
Am 
กใจ
 
อิหยั
งนะ 
 
บ่ชัดเว้าใ
หม่
 
เรวัตฮัก
ไผ 
 
เว้าใหม่เดี๋
Em 
ยวนี้
 
ตั้งใจฟัง
Am 
เด้อ 
 
อ้ายฮักผู้
A7 
สาวชื่อลี
Dm 
ลาวดี
 
หยับเข้
Am 
ามา 
 
มีแนวบอ
Em 
กพี่
 
ผู้บ่าวลีลา
วดี 
 
ชื่อเ
รวัตตะ

INSTRU | Dm | G Em | Am Dm | Em |
INSTRU | G Em | Am | C G | C |

 
น้องสิหอมก
Dm 
ะได้.. 
 
แต่อ้ายห้ามหอมผู้
อื่น
 
อ้ายสิ
Em 
หอมข้ามวันข้า
Am 
มคืน
 
เดี๋ยวแม่น้อ
Dm 
งตื่น 
 
สิเป็นเรื่อ
Em 
งใหญ่
 
อ้ายคนต่ำต้
อย 
 
ได้ฮักกับ
Em 
เจ้า 
 
บ่ย่านควา
Am 
มตาย
 
จังแม่นเพิ่นปากหวานเป็
นฮ้าย
 
น้องกะฮักอ้
าย 
 
ยอมตาย
Em 
นำพี่

 
อ้ายฮักเจ้าอี
หลี 
 
ลีลา
Em 
วดี 
 
อ้ายเว้าจา
Am 
กใจ
 
อิหยั
งนะ 
 
บ่ชัดเว้าใ
หม่
 
เรวัตฮัก
ไผ 
 
เว้าใหม่เดี๋
Em 
ยวนี้
 
ตั้งใจฟัง
Am 
เด้อ 
 
อ้ายฮักผู้
A7 
สาวชื่อลี
Dm 
ลาวดี
 
หยับเข้
Am 
ามา 
 
มีแนวบอ
Em 
กพี่
 
ผู้บ่าวลีลา
วดี 
 
ชื่อเ
รวัตตะ

OUTRO | Am A7 | Dm Am | Em G | C |