คนหลังเขา (แค่ได้มองก็ชื่นใจ) – บ.เบิ้ล สามร้อย


intro | Em | G | Am | Em | ( 2 Times )

 
ไอ้เราก็
Em 
ป็นแค่เพียงคนหลังเขา
 
แล้วใครอิเ
อาอัยไรกับเรา
 
ไม่
Am 
หล่อตัวดำไว้ผมยาว
 
น้อง
Em 
สาวเจ้าคงไม่หันมอง

 
มีเพียงกาง
Em 
เกงลีวายตัวเก่าๆ
 
ใส่เ
สื้อสีดำตัวบางๆ
 
ใส่เ
Am 
กือกเก่าๆ รุ่นนันยาง ออกห
Em 
ลาด

 
ไปพบน้อง
Em 
สาวบ้านเจ้าอยู่ในหลาด
 
สวยข
าดช่างบาดหัวใจชาย
 
ผิว
Am 
ขาวตากลมผมสยาย 
 
พี่แอบ
Em 
มอง

  แค่ได้ม
องก็ชื่
Em 
นใจ
  แค่ส่งยิ้ม
ไป 
 
ไม่คิดลวงห
Em 
ลอก
  แค่อยากทักท
าย 
 
ประ
สา 
 
 
D/F# 
คนบ้าน
Em 
นอก
  ไม่หวังได้บ
อก 
 
รัก
Em 
เธอ

 
ก็ไม่ได้
Em 
หวังไห้เธอหันมามอง
 
จะไห้
รัก 
 
มันคงจะอยากเย็น
 
ไอ้ที่เธอ
Am 
มองก็คงไม่เคยเห็น
 
คนหลัง
Em 
เขา
 
กลับไป
Em 
หาสาวสาวที่บ้านเรา
 
ก็ดีแ
ล้วไม่ต้องออกมา
 
ใช้
Am 
ชีวิตของเราอยู่ในป่า 
 
เด็กหลั
Em 
งเขา

INSTRU | Em | G | Am | Em | ( 2 Times )

  แค่ได้ม
องก็ชื่
Em 
นใจ
  แค่ส่งยิ้ม
ไป 
 
ไม่คิดลวงห
Em 
ลอก
  แค่อยากทักท
าย 
 
ประ
สา 
 
 
D/F# 
คนบ้าน
Em 
นอก
  ไม่หวังได้บ
อก 
 
รัก
Em 
เธอ

 
ก็ไม่ได้
Em 
หวังไห้เธอหันมามอง
 
จะไห้
รัก 
 
มันคงจะอยากเย็น
 
ไอ้ที่เธอ
Am 
มองก็คงไม่เคยเห็น
 
คนหลัง
Em 
เขา
 
กลับไป
Em 
หาสาวสาวที่บ้านเรา
 
ก็ดีแ
ล้วไม่ต้องออกมา
 
ใช้
Am 
ชีวิตของเราอยู่ในป่า 
 
เด็กหลั
Em 
งเขา

OUTRO | Em | G | Am | Em | ( 2 Times ) | Em |