อดเอาเด้อ – วงฮำฮอน


INTRO | F | Dm | Bb | C |

ฮู้อยู่ว่าเจ้าเบิดฮักแล้ว
Dm 
ฮู้อยู่ว่าเจ้ามีใหม่แล้ว
Bb 
เป็นคนอื่นในสายตาแล้ว
 
แต่กะ
ยังเสนอหน้ามาขอความฮัก

คึดเสียว่าอ้ายเคยฮักเจ้า
Dm 
คึดเสียว่าเฮาเคยฮักกัน
Bb 
หลูโตนแหน่หลูโตนอ้ายบ้าง
 
ทำ
ท่ามายังฮักกัน 
 
ได้บ่ค
นดี

 
ขั่นเจ้า
Gm 
ถิ่มอ้ายไป
 
ในน
Am 
าทีนี้ 
 
คงสิ
Bb 
ตายอีหลีเด้
อนาง
 
ตั๋วว่าฮักอ้าย
Gm 
แน 
 
ทำท่า
Am 
แคร์อ้ายบ้าง
 
พออ้าย
Bb 
มีอ้ายมีแฮงหายใ
จต่อ

อดเอาเด้อ 
 
อดสา
Dm 
อยู่นำอ้าย
Bb 
เว้าว่าฮักกะได้ด
อก
อดเอาเด้อ 
 
ขั่นบ่ไ
Dm 
หวกะบอก
 
อาจสิ
Bb 
ฝืนใจเจ้าจักหน่อย
บ่โดนเด้อ 
 
คงบ่โ
Dm 
ดนดอกหล่า
 
อ้ายสิ
Bb 
หาวิธีเฮ็
ดใจ
 
บ่
อยู่ให้ฮกสาย
Dm 
ตาผู้ใด๋
 
แต่ตอน
นี้บ่ไหว.
..
 
อ้ายยังบ่พ
ร้อม.. 
 
 
Dm 
 
Bb 
 

ฮู้อยู่ว่าเจ้าเขาแล้ว
Dm 
ฮู้อยู่ว่าไปนำกันแล้ว
Bb 
ที่อ้ายบ่ปากบ่ถาม
 
เฮ็ดคือ
จั่งบ่ฮู้เรื่องอิหยัง

ย้อนว่าอ้ายอยากอยู่นำเจ้า
Dm 
ในฐานะอีหยังกะซาง
 
อยาก
Bb 
กอดเจ้าไว้จนเบิดแฮงรัก
ขอเพียงนาง 
 
บ่ถิ่มอ้ายไป

INSTRU | F Dm | Bb C | ( 2 Times ) | C |

 
ขั่นเจ้า
Gm 
ถิ่มอ้ายไป
 
ในน
Am 
าทีนี้ 
 
คงสิ
Bb 
ตายอีหลีเด้
อนาง
 
ตั๋วว่าฮักอ้าย
Gm 
แน 
 
ทำท่า
Am 
แคร์อ้ายบ้าง
 
พออ้าย
Bb 
มีอ้ายมีแฮงหายใ
จต่อ

อดเอาเด้อ 
 
อดสา
Dm 
อยู่นำอ้าย
Bb 
เว้าว่าฮักกะได้ด
อก
อดเอาเด้อ 
 
ขั่นบ่ไ
Dm 
หวกะบอก
 
อาจสิ
Bb 
ฝืนใจเจ้าจักหน่อย
บ่โดนเด้อ 
 
คงบ่โ
Dm 
ดนดอกหล่า
 
อ้ายสิ
Bb 
หาวิธีเฮ็
ดใจ
 
บ่
อยู่ให้ฮกสาย
Dm 
ตาผู้ใด๋
 
แต่ตอน
นี้บ่ไหว.
..
 
อ้ายยังบ่พ
ร้อม.. 
 
 

อดเอาเด้อ 
 
อดสา
Dm 
อยู่นำอ้าย
Bb 
เว้าว่าฮักกะได้ด
อก
อดเอาเด้อ 
 
ขั่นบ่ไ
Dm 
หวกะบอก
 
อาจสิ
Bb 
ฝืนใจเจ้าจักห
น่อย
บ่โดนเด้อ 
 
คงบ่โ
Dm 
ดนดอกหล่า
 
อ้ายสิ
Bb 
หาวิธีเฮ็
ดใจ
 
บ่
อยู่ให้ฮกสาย
Dm 
ตาผู้ใด๋
 
แต่ตอน
นี้บ่ไหว.
..
 
อ้ายยังบ่พ
ร้อม..

OUTRO | F Dm | Bb C | ( 2 Times ) | C |

 
อ้ายยังบ่พ
ร้อม…