คบกับเขาอยู่เหลยช่าย – มอร์แกน


INTRO | C#m | B | C#m | B |

 
  
C#m 
เธอก็คงไม่รู้ 
 
ว่าทำให้
ฉันนั้นเจ็บเท่าใด
 
  
C#m 
เธอก็คงไม่รู้ 
 
ว่าใจของ
ฉันมันแทบสลาย
  เคยบอกว่ารักกัน 
 
แล้ว
วันหนึ่งไซร้
  เธอดันไปมีใครอีก
คน

 
ไหนที่บอก
รักกัน 
 
ที่บอกมีแ
ค่ฉัน
 
แล้วเธอมา
ทำกัน 
 
แบบ
นี้..

 
  ที่เธอคบกับ
ฉัน 
 
เราคบซ้อนกันอยู่ช่ายม้าย
  เธอคบกับเขาคนอื่นช่าย
C#m 
  เธอคบกับเขาอยู่เหลยช่าย
  ทำไมไม่พูดความจริง
  นับวันยิ่งทำให้หัวใจ
C#m 
  หวั่นไหวไม่รับรู้ความจริง
  ทำไมผู้หญิงสมั
ยนี้ 
 
ชื่อไม่ได้แล้วเ
ด้เธอ

INSTRU | C#m B | A E | C#m B | B A |
INSTRU | E | B/D# | C#m | A |
INSTRU | E | B/D# | C#m | B |

 
ไหนที่บอก
รักกัน 
 
ที่บอกมีแ
ค่ฉัน
 
แล้วเธอมา
ทำกัน 
 
แบบ
นี้..

 
  ที่เธอคบกับ
ฉัน 
 
เราคบซ้อนกันอยู่ช่ายม้าย
  เธอคบกับเขาคนอื่นช่าย
C#m 
  เธอคบกับเขาอยู่เหลยช่าย
  ทำไมไม่พูดความจริง
  นับวันยิ่งทำให้หัวใจ
C#m 
  หวั่นไหวไม่รับรู้ความจริง
  ทำไมผู้หญิงสมั
ยนี้ 
 
ชื่อไม่ได้แล้วเ
ด้เธอ

 
  ที่เธอคบกับ
ฉัน 
 
เราคบซ้อนกันอยู่ช่ายม้าย
  เธอคบกับเขาคนอื่นช่าย
C#m 
  เธอคบกับเขาอยู่เหลยช่าย
  ทำไมไม่พูดความจริง
  นับวันยิ่งทำให้หัวใจ
C#m 
  หวั่นไหวไม่รับรู้ความจริง
  ทำไมผู้หญิงสมั
ยนี้ 
 
ชื่อไม่ได้แล้วเ
ด้เธอ

OUTRO | C#m B | A E |
OUTRO | C#m B | B A | E |