อกหักดีกว่าฮักบ่เป็น – ก้อง ห้วยไร่


INTRO | G D/F# | Em | ( 2 Times )
INTRO | G D/F# | Em | C | D |

 
บ่ต้องถ
ามว่าโตของ
D/F# 
อ้ายมันเจ็บซำ
Em 
ได๋
 
เฮ็ดจั่ง
ได๋จั่งกล้าถามหัวใจของคนเสี
ยแฟน
 
ที่บ่เ
ห็นน้ำตากะ
D/F# 
ย่อนอ้ายโชว์ความ
Em 
แมน
 
แม้ว่า
ใจสิเจ็บเหลือแสน 
 
อ้ายสิอ
ดเอา

 
อยู่กับ
คำว่าคนอก
D/F# 
หักมาดนแล้ว
Em 
สาว
 
ยังบ่
ลืมเรื่องราวที่เฮาได้เคยเว้
ากัน
 
ขั่นสิ
ไปกะไปให้ไกลเด้อ
D/F# 
คำบ่อยากฟังคำ
Em 
นั้น
 
บ่จำเ
ป็นต้องมาปลอบกันในวันจา
กลา

 
น้องบ
อกว่าอกหั
กดีกว่าฮัก
Em 
บ่เป็น
 
เว้าง่
ายแท้หนอเนื้อเ
ย็นวันเจ้าสิ
หนี 
 
 
 
ถ้าห
ากว่าคนอกหั
กคือโตน้องค
Em 
นนี้
 
อยากสิ
ฮู้ 
 
ว่าคำคำ
นี้ 
 
น้องสิเว้
าบ่ 
 
 

 
เจ้าบ่เ
คยเป็นคนถืก
ถิ่มเลยบ่ฮู้อิ
Em 
หยัง
 
แต่โตอ้
ายกะหวังว่าน้องสิไปไ
ด้ดี
 
อยู่ตรง
นั้นบ่ต้องหัว
D/F# 
ซาอ้ายดอกค
Em 
นดี
 
ลูกผู้ช
ายคนนี้ 
 
ยังหายใ
จอยู่

 
น้องบ
อกว่าอกหั
กดีกว่าฮัก
Em 
บ่เป็น
 
เว้าง่
ายแท้หนอเนื้อเ
ย็นวันเจ้าสิ
หนี 
 
 
 
ถ้าห
ากว่าคนอกหั
กคือโตน้องค
Em 
นนี้
 
อยากสิ
ฮู้อีหลี 
 
คำ
นี้ 
 
น้องสิเว้
าบ่ 
 
 

INSTRU | G D | Em D | C Bm | C D |
INSTRU | G Em | C D | G Em | C D | G |

 
น้องบ
อกว่าอกหั
กดีกว่าฮัก
Em 
บ่เป็น
 
เว้าง่
ายแท้หนอเนื้อเ
ย็นวันเจ้าสิ
หนี 
 
 
 
ถ้าห
ากว่าคนอกหั
กคือโตน้องค
Em 
นนี้
 
อยากสิ
ฮู้อีหลี 
 
คำ
นี้ 
 
น้องสิเว้
าบ่

 
อยากสิ
ฮู้อีหลี 
 
คำ
นี้.. 
 
น้องสิเว้าบ่..

OUTRO | G D/F# | Em | G D/F# | Em | G |