ถ้าเธอรักเขา เราจะไปทะเล เย้เฮ้ว – แป๊ะ Syndrome


Tune to Eb

 
ถ้าเธอรักเ
ขา.
..
 
เราจะไปท
Bm 
ะเล 
 
เย้เ
E7 
ฮ้ว.. 
 
พักหัวใจที่โด
Am 
นเท 
 
ที่
มันเกเรไปรักเ
ธอ

 
รู้ว่าเธอชอบ
Am 
เขา.. 
 
 
 
เขาคือคนที่
Bm 
เธอต้องการทุกอ
E7 
ย่าง
 
ส่วนฉันไม่มีเลยสั
Am 
กอย่าง 
 
 
 
ที่เธออยากได้จากเ
ขา.. 
 
 
E7 

 
เรามันคนเซ
Am 
อร์ ๆ  
 
ที่บังเอิญเจอ
Bm 
เธอในวั
E7 
นนี้ 
 
ฉันก็รู้ตั
Am 
วดี 
 
มีสิ
ทธิ์แค่นี้ก็เ
อา.. 
 
 
E7 

 
ถ้าเธอรักเ
ขา.
..
 
เราจะไปท
Bm 
ะเล 
 
เย้เ
E7 
ฮ้ว.. 
 
พักหัวใจที่โด
Am 
นเท 
 
ที่มั
นเกเรไปรักเ
ธอ
 
ถ้าวันนึงเบื่อเ
ขา.
..
 
อยากจะไปท
Bm 
ะเล 
 
กับเ
E7 
รา
 
ขอให้เธอลืม
Am 
เขา 
 
ให้
ได้จริง ๆ เสียก่
อน

 
ฉันนั้นชอบท
Am 
ะเล.. 
 
 
 
เพราะมันไปแล้วส
Bm 
บาย.. 
 
 
E7 
ใจ 
 
ให้คลื่นลมพาควา
Am 
มทุกข์ออกไป 
 
 
 
นั่งโง่ ๆ อยู่ริ
มทะเล 
 
 
E7 
 
อาจจะต่างจาก
Am 
เขา.. 
 
 
 
มันมีความท้า
Bm 
ทาย 
 
ทุกอ
E7 
ย่าง 
 
เขามีสิ่งที่สว
Am 
ยงาม 
 
 
 
อยู่ที่เธอจะเลือ
Esus4 
กใคร 
 
 

 
ถ้าเธอรักเ
ขา.
..
 
เราจะไปท
Bm 
ะเล 
 
เย้เ
E7 
ฮ้ว.. 
 
พักหัวใจที่โด
Am 
นเท 
 
ที่มั
นเกเรไปรักเ
ธอ
 
ถ้าวันนึงเบื่อเ
ขา.
..
 
อยากจะไปท
Bm 
ะเล 
 
กับเ
E7 
รา
 
ขอให้เธอลืม
Am 
เขา 
 
ให้
ได้จริง ๆ เสียก่
อน

 
ถ้าเธอรักเ
ขา.
..
 
เราจะไปท
Bm 
ะเล 
 
 
E7 
 
พักหัวใจที่โด
Am 
นเท 
 
ที่มั
นเกเรไปรักเ
ธอ
 
ถ้าวันนึงเบื่อเ
ขา.
..
 
อยากจะไปท
Bm 
ะเล 
 
กับเ
E7 
รา
 
ขอให้เธอลืม
Am 
เขา 
 
ให้
ได้จริง ๆ เสียก่
อน

 
ขอให้เธอลืม
Am 
เขา 
 
ให้
ได้จริง ๆ เสียก่
อน..