อยู่ๆก็คิดถึง – วงสวัสดี


 
อยู่ๆก็คิด
ถึง 
 
อยู่ๆก็ร้อง
Em 
ไห้
 
อยู่ๆ น้ำตาก็
Am 
ไหลภาพเธอก็ย้อนคืน
มา
 
อยู่ๆ ก็ฝัน
ถึง อยู่ๆ ก็มีภาพ
Em 
เธอลอยขึ้นมา
 
ความทรงจำ
Am 
ดีๆ 
 
ไม่เคยจะเลือนหาย
 
มันต้อง
Dm 
นานแค่ไหนที่ใจยังคิดถึงเธอ

INSTRU | C | Em | Am | G |

ยังอยู่ไหม 
 
 
Em 
ภาพของเราสองคน
Am 
ยังอยู่นะ 
 
เสื้อ
Dm 
ผ้าที่เธอให้ฉัน
ยังอยู่ไหม 
 
ของ
Em 
ขวัญวันเกิดที่ฉันให้เธอ
 
ส่วน
Am 
ฉันยังเก็บมันไว้อย่างดีเสมอ
 
ไม่เคยเลอะเ
ลือน

Am 
ฝันของเราที่เคยวาดไว้ 
 
 
Bm 
ฉันคนนี้ยังจำขึ้นใจ
 
แต่เห
Am 
มือนว่าฉันไปต่อไม่ไหว
 
ความทรง
จำเก่าๆเหล่านั้นยังย้อนเตือ
Dm 
นใจ

 
อยู่ๆก็คิด
ถึง 
 
อยู่ๆก็ร้อง
Em 
ไห้
 
อยู่ๆ น้ำตาก็
Am 
ไหลภาพเธอก็ย้อนคืน
มา
 
อยู่ๆ ก็ฝัน
ถึง อยู่ๆ ก็มีภาพ
Em 
เธอลอยขึ้นมา
 
ความทรงจำ
Am 
ดีๆ 
 
ไม่เคยจะเลือนหาย
 
มันต้อง
Dm 
นานแค่ไหนที่ใจยังคิดถึงเ
ธอ

Am 
เพลงเดิมๆ
 
เปิดฟังไม่
Em 
ใช่เพราะใจมันรัก 
 
โอ้โอ
Am 
แต่เธอเพราะคิดถึงบางคน
 
ที่
Em 
เคยนั่งฟังด้วยกัน 
 
โอ้โอ
Am 
ที่เดิมๆ 
 
ที่เคยมี
Em 
เธอยังผ่านทุกวัน
 
ก็ไม่
รู้เมื่อไหร่ 
 
จะลืมเธอไปสั
Dm 
กที 
 
 

INSTRU | C | Em | Am | G | F | Dm | G | G |

 
อยู่ๆก็คิด
ถึง 
 
อยู่ๆก็ร้อง
Em 
ไห้
 
อยู่ๆ น้ำตาก็
Am 
ไหลภาพเธอก็ย้อนคืน
มา
 
อยู่ๆ ก็ฝัน
ถึง อยู่ๆ ก็มีภาพ
Em 
เธอลอยขึ้นมา
 
ความทรงจำ
Am 
ดีๆ 
 
ไม่เคยจะเลือนหาย
 
มันต้อง
Dm 
นานแค่ไหน

 
อยู่ๆก็คิด
ถึง 
 
อยู่ๆก็ร้อง
Em 
ไห้
 
อยู่ๆ น้ำตาก็
Am 
ไหลภาพเธอก็ย้อนคืน
มา
 
อยู่ๆ ก็ฝัน
ถึง อยู่ๆ ก็มีภาพ
Em 
เธอลอยขึ้นมา
 
ความทรงจำ
Am 
ดีๆ 
 
ไม่เคยจะเลือนหาย
 
มันต้อง
Dm 
นานแค่ไหนที่ใจยังคิดถึงเ
ธอ

 
มันต้อง
Dm 
นานแค่ไหนที่
ใจ..
 
ยังคิดถึงเธอ..
 

OUTRO | C | Em | F Em Dm G | C |