น้ำจันน้ำใจ – บ่าวเทือง


INTRO | C | Am | F G | C |

 
บบว่าเลงใบจาก
 
อิเป็นเ
Em 
บียร์หวากหรือเหล้าเถื่อน
Am 
พี่มันคอแจเลื่อน 
 
ขอใ
ห้มี
น้ำทิพย์เมืองมนุษย์
 
แดน
Em 
ดินสุขาวดี
Am 
ดื่มด่ำความสุนทรีย์อิ่
มอารมย์

ใช้ใช้ชีวิต 
 
ก็รู้ว่า
Em 
ผิดศีลข้อที่ 
 
5
Am 
ใช่ว่านักพรตในอาศ
รม
ลมหายใจไอดีกรี
 
โอ้
Em 
แสงตะวันสา
Am 
ยลม
 
แบก
ไว้ทำไมความขื่นขม
 
เลือด
D7 
ลมจะได้แ
ล่น

 
สุ
รา.
Em 
.. 
 
แปลว่าเ
Am 
หล้า
ดื่มค่ำเ
ช้าฆ่าพย
าธิตาย 
 
 
 
ขึ้นสวรรค์ เสียง่า
Am 
ยดาย
 
มีนาง
ฟ้า 
 
เฝ้
D7 
านับหมื่นแ
สน
 
ผู้
ใด.
Em 
.. 
 
ใครไม่กินเ
Am 
หล้า
ตกนรกเห
ล่าชั่วดินแ
ดน 
 
 
 
ยมทูตผูกตีนแ
Am 
ขวน
 
หัว
จุ่ม.. 
 
 
D7 
สุมนรกโล
กันต์ 
 
 

INSTRU | Am F | D7 G |
INSTRU | Am F | D7 G | E G |

 
พูด
จาภาษาน้ำจัน 
 
ฟัง
Em 
กันก็เข้าใจ
 
ปล่อ
Am 
ยให้โลกหมุนซะบ้างช่างแม่
มมัน
 
ชี
วิตอีกมากมาย
 
ให้เว
Em 
ลาเลื่อนไหลเท่
Am 
านั้น
 
เอาน้ำ
จันชนน้ำจัน 
 
เดี๋ยว
D7 
มันก็ดีเ
อง

 
สุ
รา.
Em 
.. 
 
แปลว่าเ
Am 
หล้า
ดื่มค่ำเ
ช้าฆ่าพย
าธิตาย 
 
 
 
ขึ้นสวรรค์ เสียง่า
Am 
ยดาย
 
มีนาง
ฟ้า 
 
เฝ้
D7 
านับหมื่นแ
สน
 
ผู้
ใด.
Em 
.. 
 
ใครไม่กินเ
Am 
หล้า
ตกนรกเห
ล่าชั่วดินแ
ดน 
 
 
 
ยมทูตผูกตีนแ
Am 
ขวน
 
หัว
จุ่ม.. 
 
 
D7 
สุมนรกโล
กันต์..

 
สุราแปลว่า.. แล้วเห
ล่า…