วัยรุ่นอยากลอง – อาร์ม ประสานงา


INTRO | Dm | Bb | C | Dm | ( 2 Times )

 
ดมกลิ่นดู
Dm 
ลาย 
 
ตัววายหา
Bb 
งยาว
 
พิมพ์ลึกหรือเป
ล่า 
 
เม็ดสีอ
Dm 
ะไร
 
ลายเร็วลา
Dm 
ยช้า 
 
ราคาเท่า
Bb 
ไร
 
เสพเเล้วเป็นยัง
ไง 
 
วัยรุ่นอยากล
อง 
 
 

 
อาการมันเ
Dm 
ชือน 
 
เพราะเสพเเล้วไม่ไ
Bb 
ด้นอน
 
บางทีก็ห
ลอน 
 
เหมือนกับติ
Dm 
บ้า
 
หัวใจเต้น
Dm 
รัว 
 
หวาดกลัวนา
Bb 
ยมา
 
ก็เลยต้องดื่มสุ
รา 
 
เพื่อควบคุมหั
วใจ

 
สู่ความ
Bb 
ตาย.
.. 
 
ทั้งที่ยังหา
Dm 
ยใจ
 
จะเป็นยัง
Bb 
ไง.
.. 
 
หลังนับจา
Dm 
กนี้
 
คนที่รัก
Bb 
เรา.
.. 
 
เขาก็เมินหน้า
Dm 
หนี
 
สูญสิ้นศักดิ์
Bb 
ศรี.
.. 
 
ไร้ซึ่งรา
คา

 
หมดความห
Bb 
มายเมื่อร่างก
ายมันอ่อ
Dm 
นล้า
 
หมดเว
Bb 
ลาในชี
วิตวัยกำลัง
Dm 
โต
 
โดนประ
Bb 
นามจากสัง
คมว่าค
Dm 
นโซ
 
เจ็บปวด
Bb 
ที่รู้ในที่
สุดคือครอ
Dm 
บครัว
 
จะขาวจะ
Bb 
ดำ 
 
โดนกระ
ทำก็เพรา
Dm 
ะตัว
 
จะดีจะ
Bb 
ชั่ว 
 
ก็สุด
แต่ 
 
ที่ตั
Dm 
วทำ

INSTRU | Bb C | Dm | Bb C | F |
INSTRU | Dm | Gm | Bb C | Dm |

 
สู่ความ
Bb 
ตาย.
.. 
 
ทั้งที่ยังหา
Dm 
ยใจ
 
จะเป็นยัง
Bb 
ไง.
.. 
 
หลังนับจา
Dm 
กนี้
 
คนที่รัก
Bb 
เรา.
.. 
 
เขาก็เมินหน้า
Dm 
หนี
 
สูญสิ้นศักดิ์
Bb 
ศรี.
.. 
 
ไร้ซึ่งรา
คา

 
หมดความห
Bb 
มายเมื่อร่างก
ายมันอ่อ
Dm 
นล้า
 
หมดเว
Bb 
ลาในชี
วิตวัยกำลัง
Dm 
โต
 
โดนประ
Bb 
นามจากสัง
คมว่าค
Dm 
นโซ
 
เจ็บปวด
Bb 
ที่รู้ในที่
สุดคือครอ
Dm 
บครัว
 
จะขาวจะ
Bb 
ดำ 
 
โดนกระ
ทำก็เพรา
Dm 
ะตัว
 
จะดีจะ
Bb 
ชั่ว 
 
ก็สุด
แต่ 
 
ที่ตั
Dm 
วทำ

 
จะดีจะ
Bb 
ชั่ว 
 
ก็สุด
แต่ 
 
ที่ตั
Dm 
วทำ…