หวนคืนมา – บิ๊กวัน กันทรลักษ์ x เวียร์ สุรศักดิ์ พันธุ์ไทย


 
เบิ่งรูป
Cm 
เก่า 
 
ที่สองเฮาถ่า
Eb 
ยคู่
 
หัวใจอ้ายห
Fm 
ดหู่ 
 
ที่เกิดมาบุ
Cm 
ญน้อย

 
ไปวั่
Cm 
งวัง 
 
ฮ้องคืน
Eb 
บ่ถอย
 
ไกลปานแนมยอ
Fm 
ดดอย
 
เหลือเพียงฮอยฮั
Cm 
กเก่า 
 
 
Bb 

 
ส่องเฟชบุ๊คบ่เ
Eb 
ห็น 
 
จักเป็นอยู่จั่ง
Bb 
ใด๋
 
น้ำตาหลอยย้อ
Ab 
ยใส่หน้าจอโทร
Bb 
ศัพท์
 
ฮ่ายเหล้าขาวให้
Eb 
ลืม 
 
เมาจนว่าคอ
Bb 
พับ
 
แต่ใจยังอยากท
Ab 
ราบ 
 
ข่าวคราวขอ
Bb 
งเจ้า

Cm 
เขาบ่ฮักให้หวนคืนมา
Ab 
อ้ายบ่อว่าแม้เจ้าถิ่มไป
Bb 
ยังคือเก่า 
 
บ่เคยเคียดให้
Eb 
ฮักจั๋งใด๋อ้ายก็ฮั
กจั่งซั่น
Cm 
เซาไปเป็นของตายของเขา
Ab 
รถคันเก่ากลับมาซ้อนมัน
Bb 
หัวใจอ้ายคร่ำครวญหนาวสั่น 
 
 
Eb 
เพ้อ..
.
 
คึดนำแต่เจ้าแฮง..
 

INSTRU | Cm | Cm | Eb | Eb |
INSTRU | Fm | Fm | Cm | Cm |
INSTRU | Cm | Cm | Ab | Ab |
INSTRU | Bb | Bb | Eb | G |
INSTRU | Cm | Cm | Eb | Eb |
INSTRU | Fm | Fm | Cm | Cm | Bb | Bb |

 
ส่องเฟชบุ๊คบ่เ
Eb 
ห็น 
 
จักเป็นอยู่จั่ง
Bb 
ใด๋
 
น้ำตาหลอยย้อ
Ab 
ยใส่หน้าจอโทร
Bb 
ศัพท์
 
ฮ่ายเหล้าขาวให้
Eb 
ลืม 
 
เมาจนว่าคอ
Bb 
พับ
 
แต่ใจยังอยากท
Ab 
ราบ 
 
ข่าวคราวขอ
Bb 
งเจ้า

Cm 
เขาบ่ฮักให้หวนคืนมา
Ab 
อ้ายบ่อว่าแม้เจ้าถิ่มไป
Bb 
ยังคือเก่าบ่อเคยเคียดให้
Eb 
ฮักจั๋งใด๋อ้ายก็ฮั
กจั่งซั่น
Cm 
เซาไปเป็นของตายของเขา
Ab 
รถคันเก่ากลับมาซ้อนมัน
Bb 
หัวใจอ้ายคร่ำครวญหนาวสั่น 
 
 
Eb 
เพ้อ..
.

Cm 
เขาบ่ฮักให้หวนคืนมา
Ab 
อ้ายบ่อว่าแม้เจ้าถิ่มไป
Bb 
ยังคือเก่า 
 
บ่เคยเคียดให้
Eb 
ฮักจั๋งใด๋อ้ายก็ฮั
กจั่งซั่น
Cm 
เซาไปเป็นของตายของเขา
Ab 
รถคันเก่ากลับมาซ้อนมัน
Bb 
หัวใจอ้ายคร่ำครวญหนาวสั่น 
 
 
Eb 
เพ้อ..
.
 
นำแต่เจ้าแฮง..  
Cm 

OUTRO | Cm | Cm | Ab | Ab |
OUTRO | Bb | Bb | Eb | Eb | G | G | Cm |