เธอกับฉัน (วันพรุ่งนี้) – ซี ดาหลา feat. ออม สุปรียา


INTRO | D |

 
วันพรุ่ง
นี้จะเกิดอะไรจะเป็นอย่างไรไม่มีใ
F#m 
ครรู้
 
วันพรุ่ง
นี้ถ้าฉันหรือเธอไม่
อยู่จะเป็นอย่า
งไร
 
ถ้าหากวัน
ใดวันนึงที่ฉันอาจเผ
ลอทำ
 
ให้
F#m 
เธอร้องไห้หรือเสี
Bm 
ยใจ..
 
เธอจะโก
Em 
รธจะเกลียดตัวฉันบ้างไ
หม
 
หรือให้อ
ภัยคนดี 
 
 
D7 

 
ฉันไ
Em 
ม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไร
 
อาจไม่เป็นไปดังใจที่เธ
F#m 
อหวัง
 
คำว่า
รักที่เธอได้ฟัง
ซ้ำๆ
 
นานวันมันจะน่
าเบื่อไหม
 
มันอาจไม่
ซึ้งไม่หวานเหมือนตอนทีแร
กเจอ
 
ที่
F#m 
เธอเคยหวังเคยตั้
Bm 
งใจ..
 
ฉันจะโ
Em 
อบจะกอดตัวเธอเอ
าไว้
 
ยืนอยู่ข้างก
ายไม่ห่าง..

 
ถ้าลำบากจะช่ว
ยกัน.
..
 
ฝ่าฟันมันไ
F#m 
ปให้ได้.
Bm 
.. 
 
เธอพร้อมใช่ไ
Em 
หม
 
หาก
ฉันร้องไห้ต้องปลอ
บนะ
 
เธอสุขฉัน
ยิ้มไปด้วย
กัน
 
จะไม่ให้เธอ
F#m 
นั้นมี
Bm 
น้ำตา..
 
ไม่ขอสัญ
Em 
ญา 
 
แต่จะ
ทำให้ดีที่
สุด

INSTRU | G | F#m | Em A | D | ( 2 Times )
INSTRU | D | Bm | Em | A | A |

Em 
  วันนี้โชคดีที่มีเธอ
F#m 
  ขอบคุณสวรรค์ที่ให้เจอเ
ธอ.
..
 
  ผู้เป็นที่
รัก
Em 
  เหนื่อยยากตรากตรำสักเพียงไหน
F#m 
  ขอมีเพียงเธออยู่ข้างกาย
 
  
ไม่ต้องการสิ่ง
ใด.
.

 
ถึงลำบ
D7 
ากจะช่ว
ยกัน.
..
 
ฝ่าฟันมันไ
F#m 
ปให้ได้.
Bm 
.. 
 
เธอพร้อมใช่
Em 
ไหม
 
หาก
ฉันร้องไห้ต้องปล
อบนะ 
 
 
D7 

 
เธอสุขฉัน
ยิ้มไปด้วย
กัน
 
จะไม่ให้เธอ
F#m 
นั้นมี
Bm 
น้ำตา
 
ไม่ขอสัญ
Em 
ญา 
 
แต่จะ
ทำให้ดีที่
สุด 
 
 
D7 

 
ฉันไ
Em 
ม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไร
 
อาจไม่เป็นไปดังใจที่เธ
F#m 
อหวัง
 
คำว่า
รักที่เธอได้ฟัง
ซ้ำๆ
 
นานวันมันจะน่
าเบื่อไหม 
 
 
D7 
 
มันอาจไม่
ซึ้งไม่หวานเหมือนตอนทีแร
กเจอ
 
ที่
F#m 
เธอเคยหวังเคยตั้
Bm 
งใจ..
 
ฉันจะโ
Em 
อบจะกอดตัวเธอเอ
าไว้
 
ยืนอยู่ข้าง
กายไม่ห่าง..

 
ถ้าลำบากจะช่ว
ยกัน 
 
 
 
ฝ่าฟันมันไ
F#m 
ปให้ได้.
Bm 
.. 
 
เธอพร้อมใช่
Em 
ไหม
 
หาก
ฉันร้องไห้ต้องปล
อบนะ 
 
 
D7 

 
จะสุขจะ
ทุกข์ไปด้วย
กัน
 
เผื่อวันพรุ่
F#m 
งนี้ที่ดี
Bm 
กว่า..

 
ไม่ขอสัญ
Em 
ญา 
 
แต่จะ
ทำให้ดีที่
สุด
 
ไม่ขอสัญ
Em 
ญา 
 
แต่ฉันจะ
ทำให้ดี..ที่สุด…

OUTRO | G | F#m | Em A | D |