ยกเค้า – เมฆา


INTRO | G Bm | C D | G Bm | C D |

คิดว่าหมดรัก 
 
มัน
Bm 
คงจะหมดแล้ว
 
ต้องเ
ดินกันไปคนละท
าง
 
แต่
ฉันยังคิดถึงไม่ใช่
Bm 
ภาพของความหลัง
 
คิดถึง
วันต่อไปจะทำยัง
ไง

 
ก็เ
ราต้องเดินคนเดียวตามลำ
พัง
 
หัน
Bm 
หลังชนกับชาย
Em 
ฝา
 
ไม่ก
ล้าเจอท่าหน้าเลยกับใ
คร
 
ก็
Bm 
ใจมันยังรู้สึกอา
Em 
ยคน
 
เธอ
ทำกับฉันมากี่
หน
 
แต่
Bm 
ใจยังไม่เจ็บเหมือนครั้
Em 
งนี้
 
ที่เธอทำ
ไว้ 
 
เธอทิ้งฉัน
ไป

 
วันแรกที่เธอ
มาไม่มีอะไรเลยสักอย่าง
 
แล้วทำไมวั
Bm 
นนี้เธอดันเอาไปหมดทุกอย่าง
 
ข้าวข
องเครื่องใช้รถ
Bm 
นาฬิกา
 
แม้แต่
Am 
หม้อท่อมก็เอาไปห
มด

 
อยากให้เธอกลับ
มาไม่ใช่ทำใจไม่ได้
 
เพราะว่าเธอจาก
Bm 
ไปเธอนั้นเอาไปหมดทุกอย่าง
 
เธอมา
ยกเค้าหมด
Bm 
เลยทั้งบ้าน
 
เหลือแต่
Am 
ใจของฉัน 
 
ที่เธอไม่เ
อา 
 
ไปกับเธอ

INSTRU | G Bm | C D | G Bm | C D |
INSTRU | C D | Bm Em | C D | Bm Em |

 
ก็เ
ราต้องเดินคนเดียวตามลำ
พัง
 
หัน
Bm 
หลังชนกับชาย
Em 
ฝา
 
ไม่ก
ล้าเจอท่าหน้าเลยกับใ
คร
 
ก็
Bm 
ใจมันยังรู้สึกอา
Em 
ยคน
 
เธอ
ทำกับฉันมากี่
หน
 
แต่
Bm 
มันยังไม่เจ็บเหมือนครั้
Em 
งนี้
 
ที่เธอทำ
ไว้ 
 
เธอทิ้งฉัน
ไป

 
วันแรกที่เธอ
มาไม่มีอะไรเลยสักอย่าง
 
แล้วทำไมวั
Bm 
นนี้เธอดันเอาไปหมดทุกอย่าง
 
ข้าวข
องเครื่องใช้รถ
Bm 
นาฬิกา
 
แม้แต่
Am 
หม้อท่อมก็เอาไปห
มด

 
อยากให้เธอกลับ
มาไม่ใช่ทำใจไม่ได้
 
เพราะว่าเธอจาก
Bm 
ไปเธอนั้นเอาไปหมดทุกอย่าง
 
เธอมา
ยกเค้าหมด
Bm 
เลยทั้งบ้าน
 
เหลือแต่
Am 
ใจของฉัน 
 
ที่เธอไม่เ
อา

 
วันแรกที่เธอ
มาไม่มีอะไรเลยสักอย่าง
 
แล้วทำไมวั
Bm 
นนี้เธอดันเอาไปหมดทุกอย่าง
 
ข้าวข
องเครื่องใช้รถ
Bm 
นาฬิกา
 
แม้แต่
Am 
หม้อท่อมก็เอาไปห
มด

 
อยากให้เธอกลับ
มาไม่ใช่ทำใจไม่ได้
 
เพราะว่าเธอจาก
Bm 
ไปเธอนั้นเอาไปหมดทุกอย่าง
 
เธอมา
ยกเค้าหมด
Bm 
เลยทั้งบ้าน
 
เหลือแต่
Am 
ใจของฉัน 
 
ที่เธอไม่เ
อา
 
ไปกับเ
ธอ…