หมดแก้วแล้วลืมเธอ – เก่ง สยาม


Tune to Eb

 
แก้วนี้ดื่มเพื่อลืมเธอ
 
 
แก้วนี้ยกให้คนบ่จริงใจ  
 
 
ส่วนแก้วนี้ขอมอบให้ ความฮักชั่วๆ..  
 

INSTRU | G A | F#m Bm | G A | D |

 
มี
Bm 
ฮักกะมีแต่ฮักชั่วๆ
 
เทิงถืก
F#m 
ตั๋วถืกถิ่มมันเจ็บหลาย
 
ชีวิต
Em 
นี้มันสมหวังบ่
ได้ 
 
เลยบ้
อเทวดา
 
น้ำ
ตาไหลย้อยบ่มี
ไผสนใจ
 
มันผิด
F#m 
หวังมันเสียใจ 
 
มันไ
Bm 
ร้ค่า
 
ตอ
Em 
นนี้อ้ายกะส่ำห
มา 
 
เบิดค่าโ
ตหนึ่ง

 
คำ
Em 
ซึ้งๆ 
 
ที่บอกอยู่ทุกคืนวัน
 
คำหว
F#m 
านๆที่บอกว่าฮักอยู่เบิดใจ
 
สิเฮ็ดจั่ง
ได๋ 
 
บอกใจให้ลื
มมัน

 
แก้ว
นี้ดื่มเพื่อลืมเ
ธอ
 
แก้
F#m 
วนี้ยกให้คนบ่จริ
Bm 
งใจ
 
ส่วนแ
ก้วนี้ขอมอบ
ให้ 
 
ความฮั
กชั่วๆ
 
แก้ว
นี้ดื่มเพื่อทำ
ใจ
 
แก้
F#m 
วนี้จัดให้ 
 
คนหลา
Bm 
ยใจมักมั่ว
 
แก้วสุดท้
ายนิมอบให้คนขี้
ตั๋ว
 
หมดแก้วแล้วลื
มเธอ

INSTRU | G | F#m | Em A | D |
INSTRU | G | F#m Bm | Em A | D |

 
คำ
Em 
ซึ้งๆ 
 
ที่บอกอยู่ทุกคืนวัน
 
คำหว
F#m 
านๆที่บอกว่าฮักอยู่เบิดใจ
 
สิเฮ็ดจั่ง
ได๋ 
 
บอกใจให้ลื
มมัน..โอ้ยย..

 
แก้ว
นี้ดื่มเพื่อลืมเ
ธอ
 
แก้
F#m 
วนี้ยกให้คนบ่จริ
Bm 
งใจ
 
ส่วนแ
ก้วนี้ขอมอบ
ให้ 
 
ความฮั
กชั่วๆ
 
แก้ว
นี้ดื่มเพื่อทำ
ใจ
 
แก้
F#m 
วนี้จัดให้ 
 
คนหลา
Bm 
ยใจมักมั่ว
 
แก้วสุดท้
ายนิมอบให้คนขี้
ตั๋ว..

 
แก้ว
นี้ดื่มเพื่อลืมเ
ธอ
 
แก้
F#m 
วนี้ยกให้คนบ่จริ
Bm 
งใจ
 
ส่วนแ
ก้วนี้ขอมอบ
ให้ 
 
ความฮั
กชั่วๆ
 
แก้ว
นี้ดื่มเพื่อทำ
ใจ
 
แก้
F#m 
วนี้จัดให้ 
 
คนหลา
Bm 
ยใจมักมั่ว
 
แก้วสุดท้
ายขอมอบให้คนขี้
ตั๋ว..
 
หมดแก้วแล้วลื
มเธอ…

OUTRO | G A | F#m Bm | G A | D |