ดอกฟ้า – Labanoon (ลาบานูน)


INTRO | E | C#m | E | B |

 
ฉันแค่คนธร
รมดา 
 
รู้ดีว่าต้
C#m 
องทำใจ
 
ดอก
ฟ้าที่เคยกอดไว้ 
 
ถึงคราวต้องเ
อ่ยคำลา
 
ไม่มีอีกแ
ล้ววันคืน 
 
เกินจะ
ฝืน 
 
ความจริง
 
เกินจะไข
ว่คว้า 
 
โอ้โว้
โฮ..

 
เพราะดินมันก็คื
อดิน 
 
แม้ใจจะ
C#m 
หวังไปไกล
 
จะ
ยื้อให้ตายแค่ไหน 
 
สายลมก็ค
งไม่หวน
 
ไปดีเถอะห
นา.. 
 
คนดี..
 
เมื่อวัน
นี้เธอเจอ 
 
คนที่
คู่ควร 
 
โอ..

 
ดอกฟ้าแค่โน้มล
C#m 
งดิน
 
สุดท้ายก็โบยบินคื
นไปสู่แผ่นฟ้า
 
อยากจะ
รั้งก็จนปัญญา 
 
หมดเว
ลาเสียที
 
ที่ตรงนี้มีเพียงโคล
C#m 
นตม
 
ถูกแล้วที่เธอไม่ค
วรจะอยู่ตรงนี้
 
ยอมเจ็บ
ช้ำด้วยความยินดี 
 
โบกมือ
ทั้งน้ำตา
 
ขอบใจที่เสี
ยเวลา 
 
ที่เคยโ
น้มลงมา
 
ให้ฉันรั
กเธอ..

 
ทุกคืนที่ยื
นมองดาว 
 
ทุกคราวจะ
C#m 
ภาวนา
 
ให้ด
าวและเดือนบนฟ้า 
 
คุ้มครองนำ
พาเธอไป
 
ไปมีชี
วิตดีๆ 
 
มีความ
รักดีๆ 
 
ตามที่ตั้
งใจ โอวว..

 
ดอกฟ้าแค่โน้มล
C#m 
งดิน
 
สุดท้ายก็โบยบินคื
นไปสู่แผ่นฟ้า
 
อยากจะ
รั้งก็จนปัญญา 
 
หมดเว
ลาเสียที
 
ที่ตรงนี้มีเพียงโคล
C#m 
นตม
 
ถูกแล้วที่เธอไม่ค
วรจะอยู่ตรงนี้
 
ยอมเจ็บ
ช้ำด้วยความยินดี 
 
โบกมือ
ทั้งน้ำตา
 
ขอบใจที่เสี
ยเวลา 
 
ที่เคยโ
น้มลงมา
 
ให้ฉันรั
กเธอ..

F#m 
คำว่ารัก 
 
มันจะ
อยู่ในใจ 
 
แม้น
านเท่าไร
F#m 
คำว่ารัก 
 
มันจะ
อยู่ต่อไป 
 
แม้จ
นวันตาย

 
ดอกฟ้าแค่โน้มล
C#m 
งดิน
 
สุดท้ายก็โบยบินคื
นไปสู่แผ่นฟ้า
 
อยากจะ
รั้งก็จนปัญญา 
 
หมดเว
ลาเสียที
 
ที่ตรงนี้มีเพียงโคล
C#m 
นตม
 
ถูกแล้วที่เธอไม่ค
วรจะอยู่ตรงนี้
 
ยอมเจ็บ
ช้ำด้วยความยินดี 
 
โบกมือ
ทั้งน้ำตา
 
ขอบใจที่เสี
ยเวลา 
 
ที่เคยโ
น้มลงมา
 
ให้ฉันรั
กเธอ..

 
ขอบใจที่โ
น้มลงมา 
 
มันคง
ถึงเวลา..
 
ขอให้โชค..ดี..
.