เสียการทรงตัว – ฟลุ๊ค สุภนันท์INTRO | C#m B | A E | C#m B | A | B |

 
ที่ตรง
นี้ 
 
มีใครอยู
G#m 
ไหม
 
ตะโกนออก
ไป 
 
อย่าหาว่ามารบก
วน
 
ก็ค่ำคืน
นี้ 
 
หัวใจมัน
C#m 
ป่วน
 
จึงอยากรบก
วน 
 
ขอที่พักพิงหัว
ใจ

 
ได้ไ
หม 
 
สัก
คืน
 
ให้อ้าย
G#m 
ยืน 
 
ฮ้อ
C#m 
งไห้
 
ขอพื้น
ที่ให้คนเสีย
ใจ 
 
ได้
บ่
 
คนอก
หัก 
 
ฮัก
พัง
 
บ่มี
G#m 
ทางไป
C#m 
ต่อ
 
เลยอยา
F#m 
กขอ 
 
 
  โฮ.. 
 
 
โฮ…

 
ขอมาอา
ศัย
 
ใน
G#m 
ยามที่เสียการท
C#m 
รงตัว
 
ใน
วันที่หัวใจมันถืก
ตั๋ว.
G#m 
..
 
จา
F#m 
กคนที่บ่จริง
ใจ

 
ถูกคนใจร้
าย
 
มา
G#m 
ทำให้หัวใจมั
C#m 
นเจ็บ
 
มาน
านจนมันอักเ
สบ.
G#m 
..
 
ถ้าใ
F#m 
จดีเป็นหมอช่วยเ
ย็บ
 
แผลใจให้ห
น่อย 
 
 

 
ได้โปรดสงส
าร 
 
คนที่ผิด
G#m 
หวัง
 
โดนเทใจจ
F#m 
นพัง 
 
ในคืน
นี้ 
 
โฮ..

INSTRU | G | D | F#m | B | B |

 
ได้ไ
หม 
 
สัก
คืน
 
ให้อ้าย
G#m 
ยืน 
 
ฮ้อ
C#m 
งไห้
 
ขอพื้น
ที่ให้คนเสีย
ใจ 
 
ได้
บ่
 
คนอก
หัก 
 
ฮัก
พัง
 
บ่มี
G#m 
ทางไป
C#m 
ต่อ
 
เลยอยา
F#m 
กขอ.
.. โอ้..  
โฮ…

 
ขอมาอา
ศัย
 
ใน
G#m 
ยามที่เสียการท
C#m 
รงตัว
 
ใน
วันที่หัวใจมันถืก
ตั๋ว.
G#m 
..
 
จา
F#m 
กคนที่บ่จริง
ใจ

 
ถูกคนใจร้
าย
 
มา
G#m 
ทำให้หัวใจมั
C#m 
นเจ็บ
 
มาน
านจนมันอักเ
สบ.
G#m 
..
 
ถ้าใ
F#m 
จดีเป็นหมอช่วยเ
ย็บ
 
แผลใจให้ห
น่อย

 
ถ้าใจ
ดีเป็นหมอช่วยเ
ย็บ..
 
แผลใจใ
ห้ที…