บักทอง – บุ๊ค ศุภกาญจน์


INTRO | C#m | C#m | A | A |
INTRO | C#m | C#m | A | B |

 
โอ้
C#m 
ยน้อ.. 
 
 
ออๆๆๆ;.
 
บั
C#m 
กทองเอ้ย 
 
อ้ยยย 
 
 

 
บัด
C#m 
นี้สิเว่าถึงละนิทานก่อม
 
ตั้งแต่คราวพุทธก
าล
 
เป็นเรื่องจริงอิงตำนาน
 
 
อีสานเฮาดอกพื้น
C#m 
บ้าน
 
เป็นเรื่องของบักทอง
 
 
เป็นเรื่องของบักท
องฆ่าแม่
 
ซั่น
C#m 
แหล่ว   
 
อะๆๆๆ 
 
อ้ยย..

 
บัก
C#m 
ทองจูงควายตู้ไปแต่เช้า
 
เพิ่นสิฟ้าวไปไถ
นา 
 
บอกอีแม่ไห่ฟ้าวมา
 
เอากับข้าวดอกม
C#m 
าส่ง
 
ไถนาอยู่ผู้เดียว ไถนาแดดกะฮ่
อน
 
กูหิวข้าว เพิ่
C#m 
นจ่ม   
 
อะๆๆๆ 
 
อ้ย..

 
แม่
C#m 
ฟ้าวย่านลูกบ่ได้กินข้าว
 
ผัดเอาก่องข้าวน้อย
มา
 
ลูกเพิ่นเห็นผลัดด่า ว่าเอามาน้อ
C#m 
ยแท้
 
เอามาน้อยตายแท้ เอามาน้อยตาย
แท้
 
สำพอ บ่คู่แ
C#m 
ข่วเพิ่น   
 
อะๆๆๆ 
 
อ้ย..

  บักทองมัน
จับแอกควายขึ้นมา
  ฟาดใส่ข
มับ 
 
แม่มัน
  ย้อนเพิ่นหิวข้
าวจนว่ามือ
สั่น 
 
อ้ยยย..

C#m 
  บักทองมันฆ่าแม่มันตาย
  ส่างมาใจฮ่ายแท้บักซาติซั่ว
C#m 
  เลี้ยงมาจนใหญ่ 
 
ฆ่าแม่ตาย
 
  จั่งแม่
นซั่ว 
 
บักท
องฆ่าแม่เจ้าของตาย
C#m 
  กินข้าวจนอิ่ม 
 
ฮอดบ่หมดพอติบ
  งวกไปเบิ่งแม่ 
 
พลั้นบ่หายใจ
C#m 
  ฮ่องไห่จนว่า บอกอีแม่ตื่นๆ ขึ้นม
าใหม่
 
  สุดท้
าย 
 
สายไ
C#m 
ปแล้ว   
 
อ้วววว  .
 
  
C#m 
โอ้วววววว.. 
 
อ้วววววว.. 
 
อวว..

INSTRU | C#m | C#m | A | A |
INSTRU | C#m | C#m | A | B |

C#m 
  บักทองมันฆ่าแม่มันตาย
  ส่างมาใจฮ่ายแท้บักซาติซั่ว
C#m 
  เลี้ยงมาจนใหญ่ 
 
ฆ่าแม่ตาย
 
  จั่งแม่
นซั่ว 
 
บักท
องฆ่าแม่เจ้าของตาย
C#m 
  กินข้าวจนอิ่ม 
 
ฮอดบ่หมดพอติบ
  งวกไปเบิ่งแม่ 
 
พลั้นบ่หายใจ
C#m 
  ฮ่องไห่จนว่า บอกอีแม่ตื่นๆ ขึ้นม
าใหม่
 
  สุดท้
าย 
 
สายไปแล้ว..

OUTRO | C#m | C#m | A | A |
OUTRO | C#m | C#m | A | B |
OUTRO | C#m | C#m | A | A |
OUTRO | C#m | C#m | A | B | C#m |

 
บักทองฆ่าแม่…