อีสานเอ้ย – ปรีชา ปัดภัย ft.เกมส์ จุลโหฬาร


INTRO | Bm | Bm | Bm | Bm |
INTRO | G | Em | Bm | Bm | Bm | Bm |
INTRO โอ้.. อีสานเอ้ย..

Bm 
  ตกเข้าเดือนสี่ก็เห็นแต่สายลมแล้ง
 
  ฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดง มอดไหม้ใบหญ้า
 
 
  ต้นเล็กต้นน้อยกะเหี่ยวเฉารอตาย
 
 
  ปานวาระสุดท้ายของสรรพชีวิต
 

Bm 
  เป็นลิขิตจากฟ้าประทานมาแต่ดน
 
  ในหมู่เฮาสู้ส้น อยู่บนพื้นดินผาก
 
 
  ตั้งรกรากสืบสานเป็นคนที่ราบสูง
 
 
  แต่จิตใจบ่ใฝ่สูง ใช้ชีวิตติดดิน
 

Bm 
  หากินตามประสาที่มูลมังพ่อแม่สร้าง
 
  กลืนน้ำตาตามนา กินหัวมันตามเขา
 
 
  จื่อเอาไว้เด้อเจ้า อย่าลืมไร้ชาติเกิด
 
 
  อย่าลืมถิ่นกำเ
นิด 
 
ว่าเ
F# 
ป็นลูกอี
Bm 
สาน

Bm 
โอ้.. 
 
คิด
Em 
ฮอดเจ้าเด้.. 
 
ลูกห
Bm 
ลานเอ้ย..

Bm 
  ลืมแล้วบ่เดินขี้ดิน 
 
ใต้ตาล่างเจ้าเคยควัก
  เล่นเฮือนน้อยกับหมู่ อยู่แซวๆ แต่คราวก่อน
Bm 
  ปั้นข้าวน้อยบ่ายเกลือใส่มือเจ้าน้ำตาไหล
 
  มีตาเป็ดตาไก่กินซะเด้อลูกหล่า
 
 
  ได้กบมาโตนึง สองขาตัดปิ้งให้เจ้า
 
 
  หันหวนคืนมาถิ่นเก่า เอิ้นขวัญเจ้า
 
 
  เจ้าอยู่ไส.
.. 
 
ลู
Bm 
กเอ้ย..

INSTRU | G | G | Em | F# | Bm | Bm |
INSTRU | G | G | Em | Em | Bm | Bm |

Bm 
  ลืมแล้วบ่เดินขี้ดิน 
 
ใต้ตาล่างเจ้าเคยควัก
  เล่นเฮือนน้อยกับหมู่ อยู่แซวๆ แต่คราวก่อน
Bm 
  ปั้นข้าวน้อยบ่ายเกลือใส่มือเจ้าน้ำตาไหล
 
  มีตาเป็ดตาไก่กินซะเด้อลูกหล่า
 
 
  ได้กบมาโตนึง สองขาตัดปิ้งให้เจ้า
 
 
  หันหวนคืนมาถิ่นเก่า เอิ้นขวัญเจ้า
 
 
  เจ้าอยู่
Em 
ไส… ลูกเอ้ย.. คำแ
Bm 
พงเอ้ย..

Bm 
  เดี๋ยวนี้เหลือแต่เฮือนฮ่างให้ผู้เฒ่าเฝ้าแปว
 
  เป่าเปลี่ยนไปเบิ่ดแล้วบ่มีผู้มาสืบสาน
 
 
  อีสานยังถ่าเจ้า มาปัดเป่าให้ฮุงเฮือง
 
 
  ออกจากเมืองกลับมาก่อน.  
คิดฮอดเด้..
 
  คิดฮ
Em 
อดหลาย.
Bm 
.. 
 
อีสานเอ้ย..

 
  อีสา
Em 
นเอ้ย.. 
 
อีสา
Bm 
นเอ้ย…