บ่ต้องมาเผาผี – สมาร์ท สหรัฐ ft. ศาล สานศิลป์


INTRO | Bm A | G | ( 2 Times )

Bm 
เจ็บส่ำนี้ 
 
มันบ่ต
ายดอกเด้อ 
 
อกเจ้าของ
Bm 
ถืกคนอื่นมาจั
บจอง 
 
เอาข
องฮักไป
 
บ่
Em 
ทันได้เตรียมตัวระ
วัง
 
กะย้อ
F#m 
นฮัก.. 
 
ไปเบิ่
Bm 
ดใจ
 
จังสิเ
ฮ็ดจั่งได 
 
 
ฮือ.. 
 
ฮือ..

Bm 
เจ็บเทื่อนี้ 
 
อ้ายสิ
จำเอาไว้ 
 
ส่สมอง
 
ว่า
Bm 
คนที่เขาได้ค
รอบครองน้องบ่แม่
นอ้าย
Em 
เจ็บเทื่อนี้อ้ายสิ
บ่ลืม
 
ถืกเขา
F#m 
เฮ็ดเขาฆ่าให้เสี
Bm 
ยใจ
 
นับตั้งแ
ต่มื้อนี้เป็นต้นไป
 
คันแม่นต
ายกะบ่ต้องมาเผาผี

 
ให้ไปขึ้นส
วรรค์ 
 
กับ
F#m 
เขาคนที่เจ้าเ
Bm 
ห็นค่า
 
บ่ต้องลง
มา 
 
เปื้อน
ดินเปื้อนหญ้าดอ
กนาง
 
อ้
ายมันกะแค่ส่ำห
มา
 
เจ้าเป็นนา
F#m 
งฟ้า 
 
อยู่เทิ่ง
Bm 
สวรรค์
 
บ่คู่ควรด
อกที่สิลงมาห
ย่าง
 
เคียงข้างบัก
Bm 
หมาวัด 
 
 
ฮือ.. 
 
ฮือ..

Bm 
เจ็บปวดเทื่อนี้ 
 
สิจำให้
ดีบ่มีทางลืม
 
คันมื้อ
ใดเขาปาเขาถิ่ม
 
กะบ่ต้องหันห
ลัง 
 
กลั
F#7 
บมา
 
ให้ไ
Bm 
ปโลดไปกับคนใหม่
 
คันว่าเจ้าฮักเ
ขากะเชิญสา
 
อ้ายบ่อยากเ
ห็นบ่อยากพ้อหน้า
 
มันเสียเว
ลาที่อ้ายฮักเจ้าไป 
 
 
F#7 
โฮ..

INSTRU | Bm | A | G | F#7 |
INSTRU | Bm | A | G | A |

Bm 
เจ็บเทื่อนี้ 
 
อ้ายสิ
จำเอาไว้ 
 
ส่สมอง
 
ว่า
Bm 
คนที่เขาได้ค
รอบครองน้องบ่แม่
นอ้าย
Em 
เจ็บเทื่อนี้อ้ายสิ
บ่ลืม
 
ถืกเขา
F#m 
เฮ็ดเขาฆ่าให้เสี
Bm 
ยใจ
 
นับตั้งแ
ต่มื้อนี้เป็นต้นไป
 
คันแม่นต
ายกะบ่ต้องมาเผาผี

 
ให้ไปขึ้นส
วรรค์ 
 
กับ
F#m 
เขาคนที่เจ้าเ
Bm 
ห็นค่า
 
บ่ต้องลง
มา 
 
เปื้อน
ดินเปื้อนหญ้าดอ
กนาง
 
อ้
ายมันกะแค่ส่ำห
มา
 
เจ้าเป็นนา
F#m 
งฟ้า 
 
อยู่เทิ่ง
Bm 
สวรรค์
 
บ่คู่ควรด
อกที่สิลงมาห
ย่าง
 
เคียงข้าง บัก
Bm 
หมาวัด..

 
อ้
ายมันกะแค่ส่ำห
มา
 
เจ้าเป็นนา
F#m 
งฟ้า 
 
อยู่เทิ่ง
Bm 
สวรรค์
 
บ่คู่ควรด
อกที่สิลงมาห
ย่าง
 
เคียงข้าง บัก
Bm 
หมาวัด..

 
บ่คู่ควรด
อกที่สิลงมาห
ย่าง
 
เคียงข้าง บัก
Bm 
หมาวัด..

OUTRO | Bm A | G | ( 2 Times )