นั่งโง่ๆ ริมทะเล – MEAN ft. NONT TANONT & JEEP TK


INTRO | Gmaj7 Dm7 | Cmaj7 Cm7 | ( 2 Times )

Gmaj7 
นั่งโง่ ๆ ริ
Dm7 
มทะเล 
 
ใคร
Cmaj7 
จะเทก็ไม่ต้
Cm7 
องสนใจ
Gmaj7 
นั่งโง่ ๆ ริ
Dm7 
มทะเล 
 
ตัว
Cmaj7 
จะเซก็ไม่ต้
Cm7 
องสนใคร
Gmaj7 
ใจที่พัง 
 
Dm7 
ม้ยังไม่ดี 
 
วั
Cmaj7 
นนี้ให้คลื่นมันค
Cm7 
อยปลอบ
Gmaj7 
ใจที่พัง 
 
Dm7 
ละมีน้ำตา 
 
วั
Cmaj7 
นนี้ให้ล
Cm7 
มทะเลพั
Gmaj7 
ดพาไป

Gmaj7 
  เท้าอยู่ใน
Dm7 
ทราย 
 
มีแ
Cmaj7 
ค่ฉันคลื่นลมและ
Cm7 
ชายหาด
Gmaj7 
  ฟ้าก็
Dm7 
สดใส 
 
มองทา
Cmaj7 
งไหนก็ได้บ
Cm7 
รรยากาศ
Gmaj7 
  ไม่ต้องกลัว
Dm7 
เหงา 
 
ก็ยัง
Cmaj7 
มีน้องหมาท
Cm7 
ะเลอยู่
Gmaj7 
  ถ้าเบื่อขึ้
Dm7 
นมา 
 
ก็ยั
Cmaj7 
งมีเมฆและน
Cm7 
กน้อยให้มองดู

Am7 
  ลืมไปแล้วว่าฉันเค
Bm7 
ยมีใครเข้ามาทำร้าย
Cmaj7 
  ในตอนนี้ฉันรู้แค่ฉั
นกำลังสบาย

Gmaj7 
นั่งโง่ ๆ ริ
Dm7 
มทะเล 
 
ใคร
Cmaj7 
จะเทก็ไม่ต้
Cm7 
องสนใจ
Gmaj7 
นั่งโง่ ๆ ริ
Dm7 
มทะเล 
 
ตัว
Cmaj7 
จะเซก็ไม่ต้
Cm7 
องสนใคร
Gmaj7 
ใจที่พัง 
 
Dm7 
ม้ยังไม่ดี 
 
วั
Cmaj7 
นนี้ให้คลื่นมันค
Cm7 
อยปลอบ
Gmaj7 
ใจที่พัง 
 
Dm7 
ละมีน้ำตา 
 
วั
Cmaj7 
นนี้ให้ล
Cm7 
มทะเลพั
Gmaj7 
ดพาไป

Gmaj7 
เขาบอกคนมาทะเลไม่หนี
Dm7 
ร้อนก็หนีรัก
 
เอาเป็
Cmaj7 
นว่าไม่ต้องสนใจก็แค่ต้องก
Cm7 
ารหยุดพัก
Gmaj7 
ถ้าเจ็บจนใจเซแค่ให้ท
Dm7 
ะเลช่วยเยียวยา
 
เธอยั
Cmaj7 
งคงมีแต่น้ำตาแค่ให้เวลากั
Cm7 
บเวลา
 
เขาคิดกั
Gmaj7 
บเราแค่อ่าวไทยแต่เราคิ
Dm7 
ดไกลถึงแปซิฟิก
 
ผิด
Cmaj7 
หวังเรื่องธรรมดามันคือรสช
Cm7 
าติของชีวิต
 
มา
Gmaj7 
เที่ยวทั้งทีอย่าทำ
Dm7 
หน้ามู่ทู่
 
ฟัง
Cmaj7 
เสียงทะเลสิ 
 
มันกำลังบ
Cm7 
อกให้ซู่ๆ

Am7 
  ลืมไปแล้วว่าฉันเค
Bm7 
ยมีใครเข้ามาทำร้าย
Cmaj7 
  ในตอนนี้ฉันรู้แค่ฉั
นกำลังสบาย

Gmaj7 
นั่งโง่ ๆ ริ
Dm7 
มทะเล 
 
ใคร
Cmaj7 
จะเทก็ไม่ต้
Cm7 
องสนใจ
Gmaj7 
นั่งโง่ ๆ ริ
Dm7 
มทะเล 
 
ตัว
Cmaj7 
จะเซก็ไม่ต้
Cm7 
องสนใคร
Gmaj7 
ใจที่พัง 
 
Dm7 
ม้ยังไม่ดี 
 
วั
Cmaj7 
นนี้ให้คลื่นมันค
Cm7 
อยปลอบ
Gmaj7 
ใจที่พัง 
 
Dm7 
ละมีน้ำตา 
 
วั
Cmaj7 
นนี้ให้ล
Cm7 
มทะเลพั
Gmaj7 
ดพาไป

Gmaj7 
นั่งโง่ ๆ ริ
Dm7 
มทะเล 
 
ใคร
Cmaj7 
จะเทก็ไม่ต้
Cm7 
องสนใจ
Gmaj7 
นั่งโง่ ๆ ริ
Dm7 
มทะเล 
 
ตัว
Cmaj7 
จะเซก็ไม่ต้
Cm7 
องสนใคร
Gmaj7 
ใจที่พัง 
 
Dm7 
ม้ยังไม่ดี 
 
วั
Cmaj7 
นนี้ให้คลื่นมันค
Cm7 
อยปลอบ
Gmaj7 
ใจที่พัง 
 
Dm7 
ละมีน้ำตา 
 
วั
Cmaj7 
นนี้ให้ล
Cm7 
มทะเลพั
Gmaj7 
ดพาไป