ลมคิดฮอด – ไอซ์ หลวงพระเนตร


Tune to Eb

 
ลมวอ
ยๆ 
 
ใจลอ
F#m 
ยๆ
 
ฮำ
Em 
ฮอนคิดฮอดบ่เ
ซา
 
เขียนคำ
ฮัก 
 
เป็นชื่
F#m 
อเจ้า
 
มา
Em 
เด้อขวัญเอยมาเ
ขียน
 
เสียงนกเ
อี้ยง 
 
ฮ้องห
F#m 
าคู่
 
นก
Em 
เขาคูอยู่ปลา
ยไผ่
 
ปานคำป้
อน 
 
อ้อนหั
F#m 
วใจ
 
ไป
Em 
ไสละน้อความ
ฮัก 
 
คือบ่ต่าว
มา

 
ผ่านฝน
Bm 
ฟ้า 
 
มาแรม
F#m 
เดือน
 
ใจกะยังเ
ปื้อนน้ำตาคื
อเก่า
 
คนที่
Em 
ยังคึดฮอดบ่เ
ซา 
 
เขาอยู่หม่อ
งได๋
 
ไกลสุดห
ล้า 
 
ฟ้าบ่เ
ห็น
 
มาส่างเ
ป็นแท้หนอหัว
ใจ
 
ฮู้อยู่
บ่ว่าน้ำตาไหล 
 
ใส่สายล
มซา

 
กลับคืน
Gmaj7 
มาให้กอด
 
พอให้
F#m 
เซาคึดฮอดจักห
Bm 
น่อย
 
คนถ่าคน
Em 
คอย 
 
มันสิต
ายนำเจ้าคั
กแหน่
 
กลับคืน
Gmaj7 
มาให้ถามข่าว
 
ถ้าฮู้ว่า
F#m 
เซาฮักแล้วบ่
Bm 
แคร์
 
กะสิบ่
Em 
เอาความคึดฮอดไปแว
 
ถึงเจ็บส่ำ
ได๋ 
 
สิขาดใจตายกะส่
าง

INSTRU | Gmaj7 | F#m Bm | Em A | D |
INSTRU | Gmaj7 | F#m Bm | Em | A | D |

 
ลมวอ
ยๆ 
 
ใจลอ
F#m 
ยๆ
 
ฮำ
Em 
ฮอนคิดฮอดบ่เ
ซา
 
เขียนคำ
ฮัก 
 
เป็นชื่
F#m 
อเจ้า
 
มา
Em 
เด้อขวัญเอยมาเ
ขียน
 
เสียงนกเ
อี้ยง 
 
ฮ้องห
F#m 
าคู่
 
นก
Em 
เขาคูอยู่ปลา
ยไผ่
 
ปานคำป้
อน 
 
อ้อนหั
F#m 
วใจ
 
ไป
Em 
ไสละน้อความ
ฮัก 
 
คือบ่ต่าว
มา

 
ผ่านฝน
Bm 
ฟ้า 
 
มาแรม
F#m 
เดือน
 
ใจกะยังเ
ปื้อนน้ำตาคื
อเก่า
 
คนที่
Em 
ยังคึดฮอดบ่เ
ซา 
 
เขาอยู่หม่อ
งได๋
 
ไกลสุดห
ล้า 
 
ฟ้าบ่เ
ห็น
 
มาส่างเ
ป็นแท้หนอหัว
ใจ
 
ฮู้อยู่
บ่ว่าน้ำตาไหล 
 
ใส่สายล
มซา

 
กลับคืน
Gmaj7 
มาให้กอด
 
พอให้
F#m 
เซาคึดฮอดจักห
Bm 
น่อย
 
คนถ่าคน
Em 
คอย 
 
มันสิต
ายนำเจ้าคั
กแหน่
 
กลับคืน
Gmaj7 
มาให้ถามข่าว
 
ถ้าฮู้ว่า
F#m 
เซาฮักแล้วบ่
Bm 
แคร์
 
กะสิบ่
Em 
เอาความคึดฮอดไปแว
 
ถึงเจ็บส่ำ
ได๋ 
 
สิขาดใจตายกะส่
าง

 
กลับคืน
Gmaj7 
มาให้กอด
 
พอให้
F#m 
เซาคึดฮอดจักห
Bm 
น่อย
 
คนถ่าคน
Em 
คอย 
 
มันสิต
ายนำเจ้าคั
กแหน่
 
กลับคืน
Gmaj7 
มาให้ถามข่าว
 
ถ้าฮู้ว่า
F#m 
เซาฮักแล้วบ่
Bm 
แคร์
 
กะสิบ่
Em 
เอาความคึดฮอดไปแว
 
ถึงเจ็บส่ำ
ได๋ 
 
สิขาดใจตายกะส่
าง

OUTRO | Em A | D |