THANOS (ธานอส) – มิว ศุภศิษฏ์


INTRO | A | Em | D | E |

 
ทุกอย่าง
ที่มี 
 
ฉันใ
ห้เธอไปหมด
แล้ว
 
ความรัก
Bm 
ดีๆ 
 
ที่ฉันไม่เคยจะให้ใคร
 
มาบอก
C#m 
ว่าฉัน 
 
อย่าเสียเวลากับเธอ
F#m 
จะได้ไหม
 
วันนี้ไม่มีแล้ว
Bm 
หัวใจ 
 
ไม่เหลือที่ตรงไหน
ให้ยืน

 
จากคนที่รัก
ต้องกา
E/G# 
รเป็นคนไม่รัก
F#m 
 
แค่นั้น
Em 
ไม่เห็น
ต้องลำ
บาก       
C#m 
 
ไม่จำเป็นต้องทำ
Bm 
ให้ใครเสียใจ 
 
 
 
ไม่ต้องใจร้าย
พูดคำ
E/G# 
ที่มัน
 
กระทบ
F#m 
กระเทือนให้ฉัน
Em 
 
ทนฟัง
ต่อไปไ
ม่ไหว..       
C#m 
 
แค่เ
Bm 
ธอดีดนิ้ว
ฉันจะหายไป

INSTRU | A | Em | D | E |

 
ทุกอย่าง
ที่มี 
 
พังท
E/G# 
ลายลงตรงนี้ 
 
 
 
จากวัน
Bm 
ที่ดี จนถึงเวลาต้องหายไป  
 
คำว่า
C#m 
ไม่รัก แค่พูดเบาๆ ก็ฟัง
F#m 
แทบไม่ไหว
 
จากนี้คงไม่เหลือ
Bm 
อะไร 
 
ไม่รู้ว่าวันไหน
จะลืม

 
จากคนที่รัก
ต้องกา
E/G# 
รเป็นคนไม่รัก
F#m 
 
แค่นั้น
Em 
ไม่เห็น
ต้องลำ
บาก       
C#m 
 
ไม่จำเป็นต้องทำ
Bm 
ให้ใครเสียใจ 
 
 
 
ไม่ต้องใจร้าย
พูดคำ
E/G# 
ที่มัน
 
กระทบ
F#m 
กระเทือนให้ฉัน
Em 
 
ทนฟัง
ต่อไปไ
ม่ไหว..       
C#m 
 
แค่เ
Bm 
ธอดีดนิ้ว
ฉันจะหายไป 
 
 

INSTRU | C#m | D | C#m | D |
INSTRU | Bm C#m | D | E |

 
จากคนที่รัก
ต้องกา
E/G# 
รเป็นคนไม่รัก
F#m 
 
แค่นั้น
Em 
ไม่เห็น
ต้องลำ
บาก       
C#m 
 
ไม่จำเป็นต้องทำ
Bm 
ให้ใครเสียใจ 
 
 
 
ไม่ต้องใจร้าย
พูดคำ
E/G# 
ที่มัน
 
กระทบ
F#m 
กระเทือนให้ฉัน
Em 
 
ทนฟัง
ต่อไปไ
ม่ไหว..       
C#m 
 
ไม่พูด
Bm 
คำลาฉันก็เ
ข้าใจ
 
อย่าเห็น
Bm 
มันเป็นเรื่องยาก
อะไร
 
แค่เ
Bm 
ธอดีดนิ้ว
ฉันจะหายไป..