ต้องคำสาป – Power Pat


INTRO | C | D | Em | E |

 
รู้สึก
ผิดตลอดมา ที่ฉันได้จาก
มาในวันนั้น
 
เพราะรู้ว่าเ
Bm 
ธอไม่มีวัน ที่จะโทษ
Em 
ฉันให้เสียใจ
 
ทุกครั้งที่
ได้สบตาเธอ ก็ได้รับ
รู้ถึงความหมาย
 
ถึงโลกจะแ
Bm 
ตกร่างสลาย แต่เธอ
Em 
นั้นก็ยังคงรอ

 
 เห
มือนต้องคำสาป ที่ทำให้ส
Cm 
องเราต้องไกลกัน
 
ไม่เ
Bm 
คยจะคิดฝัน จากมาวัน
Em 
นั้นยังไม่เ
E7 
ตรียมใจ
 
ใน
Am 
วันนี้ฉันอยากบอกออกไ
ป..

 
อดทนหน่อย
นะ สักวันฉันจะกลับไ
 
ให้เธอไ
Bm 
ด้รู้ ว่ารักเรายังไม่เ
Em 
ปลี่ยนไป
 
จะกอดเธอเอา
Am 
ไว้ให้นานๆ เท่าที่เ
ธอนั้นต้องการ
 
ไม่ไ
ปไหน.. โ
E7 
ว้ว..

 
ขอบคุณเธอ
นะ ที่เป็นคนเดิมยังไม่ไ
ปไหน
 
และทำให้คนที่เ
Bm 
คว้งคว้าง นั้นได้เจอจุดห
E7 
มาย
 
อดทนรอ
Am 
อีกไม่นาน สัก
วันฉันคงพ้นคำสาปร้าย..

INSTRU | G | D/F# | Em | C |

 
เห
มือนต้องคำสาป ที่ทำให้ส
Cm 
องเราต้องไกลกัน
 
ไม่เ
Bm 
คยจะคิดฝัน จากมาวัน
Em 
นั้นยังไม่เ
E7 
ตรียมใจ
 
ใน
Am 
วันนี้ฉันอยากบอกออกไ
ป..

 
อดทนหน่อย
นะ สักวันฉันจะกลับไ
 
ให้เธอไ
Bm 
ด้รู้ ว่ารักเรายังไม่เ
Em 
ปลี่ยนไป
 
จะกอดเธอเอา
Am 
ไว้ให้นานๆ เท่าที่เ
ธอนั้นต้องการ
 
ไม่ไ
ปไหน.. โ
E7 
ว้ว..

 
ขอบคุณเธอ
นะ ที่เป็นคนเดิมยังไม่ไ
ปไหน
 
และทำให้คนที่เ
Bm 
คว้งคว้าง นั้นได้เจอจุดห
E7 
มาย
 
อดทนรอ
Am 
อีกไม่นาน สัก
วันฉันคงพ้นคำสาป
Em 
ร้าย
 
 
ปลดปล่อย
ฉันเสีย
Em 
ที
 
 อยากจะ
หนีคำสาป
Em 
ร้าย
 
 
ไม่เคย
คิดจะยอมแ
พ้ แม้ความจริงช่างโ
หดร้าย..

 
อดทนหน่อย
นะ สักวันฉันจะกลับไ
 
ให้เธอไ
Bm 
ด้รู้ ว่ารักเรายังไม่เ
Em 
ปลี่ยนไป
 
จะกอดเธอเอา
Am 
ไว้ให้นานๆ เท่าที่เ
ธอนั้นต้องการ
 
ไม่ไ
ปไหน.. โ
E7 
ว้ว..

 
ขอบคุณเธอ
นะ ที่เป็นคนเดิมยังไม่ไ
ปไหน
 
และทำให้คนที่เ
Bm 
คว้งคว้าง นั้นได้เจอจุดห
E7 
มาย
 
อดทนรอ
Am 
อีกไม่นาน สัก
วันฉันคงพ้นคำสาปร้าย..

INSTRU | G | D/F# |

 
อดทน
Em 
รอ อีกไม่นาน สักวัน
ฉันจะพบเธอ
 
อดทน
รอ อีกไม่
D/F# 
นาน..
Em 
.
 
สักวัน
ฉัน คงหลุด
พ้น คำสาป
ร้าย..