คุยคนเดียวเก่ง – Three Man Down


Tune to Eb

 
คืน
นี้ทนไม่ไหว 
 
ถึงห้ามใจสักแค่ไหน
 
เป็นฉัน
เองที่ร้อนใจ 
 
เลยพลั้งมือกดทักไป
 
สุดท้า
ยเธอไม่สนใจ
 
และฉันเองต้องเสียใจ แบบนี้
ทุกที

 
แช
ทนี้มันหนักขวา 
 
แต่ฉันยังไม่อ่อนล้า
 
ยังทัก
ไปหาเรื่องคุย เป็นอย่างไร ยังห่วงใย
 
สุดท้า
ยเธอไม่สนใจ
 
เป็นฉันเองต้องเสียใจ แบบนี้
ทุกที

เพราะทุก ๆ ครั้งที่เธออ่านมั
Am 
น 
 
ฉันก็ชื่น
ใจ
 
 
ยิ่งพอได้เห็นตอนเธอตอบม
Am 
 
เหมือนน้ำตา
จะไหล
 
 
แค่เธอยังรู้ฉันอยู่ตรงนี้
Am 
มันก็พอ
Em 
แล้วหัว
ใจ..

 
ให้คุยคนเดียวก็ไม่เป็นไร
..
 
ได้คุยคนเดียวกับเธอก็ดี
เท่าไหร่
 
เพราะฉันนั้นคุยคนเดียวเก่
ง..
 
หวังให้สักวันเธอคุยเก่
ง..

INSTRU | C | C | G | G |
INSTRU | F | F | C | C |

 
เธอ
คงจะคุยไม่เก่ง 
 
เลยไม่ตอบฉัน
 
เธอ
คงจะคุยไม่เก่ง 
 
เลยไม่สนใจกัน
 
เธอ
คงจะคุยไม่เก่ง 
 
เธอเลยไม่รักกั
น..

เพราะทุก ๆ ครั้งที่เธออ่านมั
Am 
น 
 
ฉันก็ชื่น
ใจ
 
 
ยิ่งพอได้เห็นตอนเธอตอบม
Am 
 
เหมือนน้ำตา
จะไหล
 
 
แค่เธอยังรู้ฉันอยู่ตรงนี้
Am 
มันก็พอ
Em 
แล้วหัว
ใจ..

 
ให้คุยคนเดียวก็ไม่เป็นไร
..
 
ได้คุยคนเดียวกับเธอก็ดี
เท่าไหร่
 
เพราะฉันนั้นคุยคนเดียวเก่
ง..
 
หวังให้สักวันเธอคุยเก่
ง..

OUTRO | C | C | G | G | F | F | C | C |
OUTRO | C | C | G | G | F | F | C | C |