หยุดเฮ็ดโตคือควาย – ต่าย อากาศ (TAIY AKARD ຕ່າຍ ອາກາດ)


INTRO | A | E/G# | F#m | E |
INTRO | D | C#m | Bm | E |

 
 
หยุดทำตัวเองบ่มีค่า
C#m 
พอ..
 
ที่มานั่ง
รอ.. 
 
คอยคนที่บ่ส
 
 
หมื่นหยาดน้ำตาที่ต้องฝืน
C#m 
ทน
 
ที่เสียให้กับค
น.. 
 
ที่เหยียบใจเฮา
จนสลาย

 
 
F#m 
เมื่อก่อนบ่มี
เขาอยู่ 
 
เฮาบ่แม่นค
นแบบนี้
 
 
F#m 
ที่อ่อนแอขนา
ดนี้
 
หมดแฮ
ง ปล่อยตัวเอง เหมือนคนใกล้
ตาย

 
หยุดทำตัวเหมือนควา
ย..ที่ไปไสต้องมีเข
E/G# 
 
ขอให้อยู่อย่างเฮ
F#m 
า 
 
บ่มีเขาก็อยู่ได้
 
เฮาเคยอยู่แบบนี้
บ่ได้เป็นตัวถ่วงของไ
C#m 
 
ยังมีหัวใ
Bm 
จ 
 
เฮาก็ใช้
ของตัวเอ

INSTRU | D E |

 
 
อารมณ์อ่อนไหว 
 
จิตใจต้องเข้ม
C#m 
แข็ง
 
อย่าแสด
ง..อาการเสีย
ใจ
 
 
เฮามีศักดิ์ศรี 
 
เฮาควรเข้า
C#m 
ใจ
 
อาจจะอ่อนไห
ว 
 
แต่บ่แม่นกับค
นที่ทำฮ้ายเฮา

 
 
F#m 
เมื่อก่อนบ่มี
เขาอยู่ 
 
เฮาบ่แม่นค
นแบบนี้
 
 
F#m 
ที่อ่อนแอขนา
ดนี้
 
หมดแฮ
ง ปล่อยตัวเอง เหมือนคนใกล้
ตาย

 
หยุดทำตัวเหมือนควา
ย..ที่ไปไสต้องมีเข
E/G# 
 
ขอให้อยู่อย่างเฮ
F#m 
า 
 
บ่มีเขาก็อยู่ได้
 
เฮาเคยอยู่แบบนี้
บ่ได้เป็นตัวถ่วงของไ
C#m 
 
ยังมีหัวใ
Bm 
จ 
 
เฮาก็ใช้
ของตัวเอ

INSTRU | A | E/G# | F#m | E |
INSTRU | D | C#m | Bm | E |

 
หยุดทำตัวเหมือนควา
ย..ที่ไปไสต้องมีเข
E/G# 
 
ขอให้อยู่อย่างเฮ
F#m 
า 
 
บ่มีเขาก็อยู่ได้
 
เฮาเคยอยู่แบบนี้
บ่ได้เป็นตัวถ่วงของไ
C#m 
 
ยังมีหัวใ
Bm 
จ 
 
เฮาก็ใช้
ของตัวเอ

 
เฮามีหัวใ
Bm 
จ 
 
เฮาก็ใช้
ของเฮาเอ
ง..

OUTRO | A | A |