โรงงานปิดคิดฮอดน้อง – มนต์แคน แก่นคูน


INTRO | Dm | Dm | Gm | Gm |
INTRO | Dm C | F | C Am | Dm | Dm |

 
เจ้าไปอยู่
Dm 
ไส 
 
โทรหายามใ
ด 
 
บ่เคย
Dm 
ติด
 
ตั้งแต่โรงงาน
Dm 
ปิด 
 
เจ้าก็หา
ยมิดจ้อยลื
Am 
มกัน
 
ตลาดหุ้นเ
Dm 
หงา 
 
ทำให้คนบ้านเฮาตกง
Gm 
าน
 
กลับมาตั้งหลักอยู่
Dm 
บ้าน 
 
หรือได้ง
านใหม่แล้ว
Am 
บ่ข่าว

 
อ้ายห่วง อ้ายเ
Dm 
หงา 
 
ความหลังสองเ
รายังลอ
Dm 
ยเด่น
 
นัดที่ร้านเซ
Gm 
เว่น 
 
เดินเข้าซ
อยเป็นเพื่อนแท
Am 
นเงา
 
เก็บสิ่งที่
Dm 
หวัง เว่าอ่อม ๆ สู่กันฟังสอ
Gm 
งเรา
 
ตกงาน ตกใจบ้อ
Dm 
เจ้า 
 
ผู้ส
าวอ้ายจึงเงี
ยบจัง

 
เจ้านายเลิ
กจ้าง 
 
แต่อ้ายยังบ่เลิก
Dm 
ใจ
 
อดีตสาวโรงงานแฟนอ้
าย
 
อย่าถอดใจ จนลืมคว
Am 
ามหวัง
 
เราเสียรายไ
ด้ 
 
ก็อย่าให้เสี
ยแรงใจอีก
Dm 
ทาง
 
รีบกลับมาเดินเคียง
ข้าง
 
ช่วยกันส
ร้างความฝันเฮ
Am 
าต่อ

 
แรงอ้ายยัง
Dm 
พอพาเจ้าก้าว
ต่อให้ถึง
Dm 
ฝั่ง
 
ถึงบ่
Gm 
มีนายจ้
าง 
 
อ้ายสิหาเงินสร้างงา
Am 
นรอ
 
คิดฮอดผู้
Dm 
สาว 
 
ถ่าฟังข่าวเบิดแฮง
Gm 
สู้ต่อ
 
โรงง
านสร้างฝันเปิด
รอ
 
แต่ยังติด
ต่อผู้ร่วมงา
นบ่ได้

INSTRU | Dm | F | C | Dm |
INSTRU | C | C | Gm C | F |

 
เจ้านายเลิ
กจ้าง 
 
แต่อ้ายยังบ่เลิก
Dm 
ใจ
 
อดีตสาวโรงงานแฟนอ้
าย
 
อย่าถอดใจ จนลืมคว
Am 
ามหวัง
 
เราเสียรายไ
ด้ 
 
ก็อย่าให้เสี
ยแรงใจอีก
Dm 
ทาง
 
รีบกลับมาเดินเคียง
ข้าง
 
ช่วยกันส
ร้างความฝันเฮ
Am 
าต่อ

 
แรงอ้ายยัง
Dm 
พอพาเจ้าก้าว
ต่อให้ถึง
Dm 
ฝั่ง
 
ถึงบ่
Gm 
มีนายจ้
าง 
 
อ้ายสิหาเงินสร้างงา
Am 
นรอ
 
คิดฮอดผู้
Dm 
สาว 
 
ถ่าฟังข่าวเบิดแฮง
Gm 
สู้ต่อ
 
โรงง
านสร้างฝันเปิด
รอ
 
แต่ยังติด
ต่อผู้ร่วมงา
นบ่ได้

OUTRO | Dm | Dm | A7 | Dm | Dm |