ขอบใจจริงๆ – เบิร์ด ธงไชย, เสก โลโซ (Loso)INTRO | Am | D | G | Em |
INTRO | Am | D | G Gsus4 G |

 
อยากขอบใจซักค
Am 
รั้งหนึ่ง 
 
 
 
ถึงคนที่เคยซึ้
งใจ 
 
 
Em 
 
สุดท้ายต้องจากกั
Am 
นไป
 
และเห
ลือทิ้งไว้เพียงคว
ามทรงจำ 
 
 
Em 
 
อยากขอบใจที่สอ
Am 
นให้ 
 
 
 
ฝันและใฝ่จนชื้
นฉ่ำ 
 
 
Em 
 
ว่าสอนให้เจ็บให้
Am 
ช้ำ
 
ให้
จำบทเรียนที่แ
พงเหลือหลาย 
 
 
G7 

 
ถ้าห
ากครั้งนี้.
.. 
 
ไม่มีเธอลวงหลอ
Bm 
กไว้  
 
ฉั
Am 
นนี้คงงมงาย 
 
เห็น
รักดีเกิน 
 
ไม่มี
วันจะรู้ 
 
 
G7 
 
ฉันเ
จ็บครั้งนี้.
.. 
 
ฉันมีเธอเป็นดั่
Bm 
งครู 
 
 
 
สอน
Am 
ฉันให้เข้าใจ 
 
รักร้
าวเป็นเช่นไร 
 
ขอบ
ใจจริงๆ

INSTRU | Am | D | G | Em |
INSTRU | Am | D | G | G7 |

 
ถ้าห
ากครั้งนี้.
.. 
 
ไม่มีเธอลวงหลอ
Bm 
กไว้  
 
ฉั
Am 
นนี้คงงมงาย 
 
เห็น
รักดีเกิน 
 
ไม่มี
วันจะรู้ 
 
 
G7 
 
ฉันเ
จ็บครั้งนี้.
.. 
 
ฉันมีเธอเป็นดั่
Bm 
งครู 
 
 
 
สอน
Am 
ฉันให้เข้าใจ 
 
รักร้
าวเป็นเช่นไร 
 
ขอบ
ใจจริงๆ

Em 
 
  ฉัน
Am 
แพ้จนเข้าใจ 
 
รักร้
าวเป็นเช่นไร
 
  ขอบ
ใจจริงๆ

INSTRU | Em E | Am | D |

 
ขอบใ
จจริงๆ