อย่าโทรมาหา – พริกไทย


INTRO | F | Bb | Gm | Bbm |
INTRO | F | Bb | Gm | C | C |

 
อย่าเลยไม่มีอ
ารมณ์ 
 
จะฟัง
Bb 
 
ไม่อยากได้ยิน
Gm 
 พอแล้ว 
 
พอแค่นี้จ
ริง 
 
 
เมื่อเธอพูดมา
 น้ำตาจะไหล
Bb 
 
ไม่อยากร้องไห้อี
Gm 
กแล้ว 
 
ฉันแค่ขอ
เธอ

 
* อย่าโทรมาห
Bbmaj7 
า 
 
อย่าลำบากเลย
Am 
 
ให้เราห่างกันทบ
Gm 
ทวน 
 
เรื่องระหว่างเรา
สักคืน
 
อย่าโทรมาห
Bbmaj7 
า 
 
อย่าโทรมานะ
Am 
 คนดี
Dm 
 
ยังไม่พร้อมจะรับ
Gm 
ฟัง 
 
ใจฉั
นมันยังอ่อนแอ
Am 
Dm 
 
อยากอยู่
Bbmaj7 
คนเดียวให้ฉันได้เศร้าสัก
Am 
พัก
 
คืนเดียวก็หาย
Dm 
 จะโทร
Gm 
ไป 
 
เมื่อฉัน
ทำใจได้ลง

INSTRU | F | Bb | Gm | Bbm |
INSTRU | F | Bb | Gm | C | C |

 
อยากอยู่เงียบ
 ๆ 
 
คนเดียวได้ไหม
Bb 
 
นั่งมองแสง
Gm 
ดาวบนฟ้า 
 
ไม่ต้องพบ
ใครๆ
 
ถ้าเธอไม่มีอ
ะไรกับฉัน
Bb 
 
ถ้าเธอไม่มีธุ
Gm 
ระ 
 
ที่มันสำคัญ

( * )

 
อย่าโทรมาหา
 
INSTRU | Bb | Am Dm | Gm C | Am Dm |

 
อยากอยู่
Bbmaj7 
คนเดียว 
 
ให้ฉันได้เศร้าสักพัก
Am 
 
คืนเดียวก็หาย
Dm 
 จะโทร
Gm 
ไป 
 
เมื่อฉัน
ทำใจได้ลง

INSTRU | F | Bb | Gm | Bbm |
INSTRU | F | Bb | Gm | C | C |