8 วินาที – The TOYS x STAMP


INTRO | G#maj7 | G7 | Cm7 | F7 |  ( 2 Times )

 
เมื่
G#maj7 
อสองเราสัมผัส
G7 
กัน
 
วัน
Cm7 
นั้นฉันยังจำ
F7 
ไม่เคยลบเลือนเลย
 
แม้เ
G#maj7 
ร็วซักเพียง
G7 
ไหน
 
แค่ชั่
G7 
วลมหายใจแ
F7 
ต่มันยังย้ำเตือน

 
* ความ
G#maj7 
ทรงจำในชีวิตที่ผ่าน
 
ทุก
G7 
บุคคลทุกเหตุการณ์ทุกอย่าง
 
มันต่าง
G7 
จากเธอในเสี้ยวนาทีนั้
F7 
 
ความ
G#maj7 
ในใจที่ตัวฉันได้บอก
 
คำ
G7 
ไม่กี่คำที่ตัวเธอนั้นตอบ
 
มันโอบ
G7 
กอดดวงใจฉันเอาไว้
F7 

 
** จับมือครั้งสุดท้า
G#maj7 
ยแค่วินาทีที่
G7 
แปด
 
แต่ใจก็ยัง
G7 
แอบขออยู่นาน
F7 
อีกได้ไหม
 
ไม่รู้ว่าเธอ
G#maj7 
จำฉันคนนี้ไ
G7 
ด้หรือไม่
 
แต่ไม่เป็นไรแ
G7 
ค่นี้ 
 
ก็ดีม
F7 
ากแค่ไหน

 
*** แค่เราได้เจอกัน
G#maj7 
 (เพียงเจอเธอ)
 
แค่มือเราจับกัน
G7 
 (ได้มาเจอ)
 
รู้ดีว่าห่างไกล
G7 
 (ใจยังแอบ)
 
นับวันได้เจอกัน
F7 
 (หกเจ็ดแปด)

( *** )

 
รู้ฉั
G#maj7 
นรู้ว่ามันเป็นไปไ
G7 
ม่ได้หรอก
 
รู้ฉัน
G7 
รู้ดีว่าเธอคงไปไ
F7 
ม่ลาบอก
 
แต่เมื่อก่อน
G#maj7 
นั้น 
 
แต่ไม่เป็นไรฉัน
G7 
เต็มใจ
 
ให้เธอเดินไปไ
G7 
กลๆ
 
จะรออยู่ตรงนี้เ
ผื่อซักวันจะพบกัน

( * ) ( ** ) ( *** ) ( *** )

OUTRO | G#maj7 | G7 | G7 | F7 |  ( 2 Times )