กูรักโลโซ – เก่ง วง เฟลม


Tune to Eb
INTRO | Am | Em | Dm | G E |
INTRO | Am | Em | Dm | G | E |

 
เมื่อตอนที่
Am 
ฉันยังเป็นเด็ก
 
ยังตัวเ
Em 
ล็กๆ 
 
เป็นเด็กน้อย
 
เพลงที่
Dm 
ทำให้ฉันคอย
 
นั่นคือเพ
ลงวงโลโซ
จากวัน
Am 
นั้นฉันเป็นบ้า
 
หัดดีด
Em 
กีต้าร์เพลงโลโซ
 
จนวัน
Dm 
ที่ฉันเติบโต
 
เลือดโล
โซมันฝังกาย

 
* จนวัน
นี้พี่ไม่สบาย
 
แฟนเพลงใ
Em 
จหายเป็นห่วงเธอ
 
กำลัง
Dm 
ใจมีให้เส
มอ 
 
พี่เสกส
Am 
รรค์
 
แฟนเพ
ลงทั้งประเทศไทย
 
ต่างรอ
Em 
คอย 
 
วั
Am 
นนั้น
 
วัน
Dm 
ที่โลโซ 
 
จะรวม
กัน 
 
อีกค
รั้ง

 
** อยากให้พี่กลับมา อีกค
รั้ง
 
อยากร้อง
Em 
ดังๆ 
 
เพลงโ
Am 
ลโซ
 
ตะโกนว่ากูรัก
Dm 
โลโซ
 
You are the r
ock and roll b
and
 
เป็นกำลังใจให้ที่ห
าย You r
Em 
ock never  
Am 
die
 
ไอดอลกูยังไ
Dm 
ม่ตาย 
 
โปรดกลับมายิ่งใหญ่อีกค
รั้ง
 
(ตะโกนดังๆ ว่ากูรักโ
ลโซ
 
 
กูรักโ
ลโซ
)

 
คนไทยเป็
Am 
นล้านที่เฝ้ารอ
 
ไม่เคยคิ
Em 
ดท้อเฝ้ารออยู่
 
สามคน
Dm 
เล่น หมื่นคนดู มันต้องมี
ขึ้นสักวัน
 
ก่อนเ
ด็ก 
 
อย่า
Am 
งฉันมันจะแก่
 
ไม่อยากให้
Em 
เป็นแค่ควา
Am 
มฝัน
 
อยา
Dm 
กเห็นโลโซรวมกัน 
 
จะได้ไ
หม

( * ) ( ** ) ( ** )

 
ตะโกนดังๆ ว่ากูรักโ
ลโซ
 
 
เรารักโ
ลโซ
 
 
ผมรักโ
ลโซ
 
 
กูรักโลโ
..You 
 
a
re rock and roll b
and

เนื้อเพลง