แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึง – PAUSE (พอส)


Tune to Eb
INTRO | Dmaj7 | Gmaj7 | Dmaj7 | Gmaj7 |

Dmaj7 
ฉัน 
 
ฉันไม่กล้าจ
Gmaj7 
ะฝันไปไกล
 
ก็ที่ตร
Dmaj7 
งนั้น…
Am7 
.. 
 
เป็นที่ที่เรียกว่
Gmaj7 
าหัวใจ
 
และคง
Em7 
มีบางคนเขา
Fm7 
ยืนอยู่
 
อยู่ใ
Gmaj7 
นนั้นในใจขอ
Dmaj7 
งเธอ
 
และต่อให้
Em7 
ไม่มีใครนั้นยื
F#m7 
นอยู่
 
ก็
Gmaj7 
รู้ดี 
 
ว่าคงไม่ใช่
ฉัน

 
* แค่ได้เป็นคนสุ
Dmaj7 
ดท้าย 
 
ที่เธอคิ
Gmaj7 
ดถึง
 
ได้เข้าไปอยู่ใ
F#m7 
นนั้นซึ่งฉันไม่ควรได้เ
B7 
ข้าไป
 
แค่เท่
Em7 
านี้ก็ดีพอกับ
ใจของ
Dmaj7 
ฉัน

 
** แค่ได้เป็นคนสุด
Gmaj7 
ท้ายที่เธอ
Gm7 
มองเห็น
 
ได้อยู่ใน
F#m7 
สายตาที่เ
B7 
ยือกเย็น
 
แค่เท่า
Em7 
นี้ก็เป็นความสุขม
ากมายเกินกว่
Dmaj7 
าฝัน

INSTRU | Dmaj7 | Gmaj7 |

Dmaj7 
รู้…. 
 
รู้ว่าดาวช่าง
Gmaj7 
แสนไกล
 
และคนอย่าง
Dmaj7 
ฉัน.
Am7 
.. 
 
ฉันไม่กล้าจ
Gmaj7 
ะบินขึ้นไป

 
*** แต่คง
Em7 
มีบางคนเขา
F#m7 
ยืนอยู่
 
อยู่บน
Gmaj7 
นั้นบนดาวคู่
Dmaj7 
เธอ
 
และต่อให้ไ
Em7 
ม่มีใครเขา(ขึ้น)
F#m7 
ไปสู่
 
ก็
Gmaj7 
รู้ดี 
 
ว่ายังไม่ใช่
ฉัน

( *, ** )

INSTRU | Dmaj7 | Gmaj7 | Dmaj7 Am7 | Gmaj7 |

( ***, *, ** )

 
อยู่ตรง
Em7 
นี้ก็มีความสุขใ
ต้ดวงดาวเหมือนกัน

OUTRO | Dmaj7 | Gmaj7 | Dmaj7 | Gmaj7 |(Fade)