ลื่น – กระแต อาร์สยาม


Tune to Eb
INTRO | Bm G | A Bm | ( 10 Times )

 
อยากจะรู้นั
Bm 
ก 
 
จะยอมรับมั๊ย
 
จับได้คา
มือ 
 
จะแก้ตัวมายังไง
 
 ผิดก็รับ
Bm 
ซะ 
 
จะไม่แค้นใจ
 
แต่นี่ทำ
ไม 
 
กลับลื่นตามเคย

 
* หลอกกันมา
ตลอด 
 
ฉันยัง
อภัย
 
ทนเก็บ
เอาไว้ 
 
ไม่เคย
Bm 
ปริปาก
 
ยอม
ตลอด 
 
ไม่เคย
หลบฉาก
 
เธอกลับ
มองฉัน 
 
ไม่มีค
วามหมาย

 
** หรือปลาไหล
Bm 
 สิงใจ
เธอสับ
เปลี่ยนเร็วนัก
Bm 
 
รัก
Bm 
หลายคน
 จนนับ
ไม่ได้
Bm 
 
กว่าจะรู้
Bm 
ว่าเธอ
ลื่นอย่าง
กับปลาไหล
Bm 
 
รัก
แทบตาย 
 
สุดท้าย
หลุดมือ
Bm 

INSTRU | Bm G | A Bm ( 6 Times )

 
จบก็เพราะ
Bm 
รัก 
 
เจ็บก็เพราะรัก
 
หลอกให้งม
งาย 
 
เกือบต้องตายไปเป็นเป็น
 
กว่าจะรู้ร
Bm 
ส 
 
กว่าจะชัดเจน
 
สุดท้ายตาย
เย็นเย็น 
 
ด้วยน้ำมือเธอ

( * ) ( ** ) ( ** )

OUTRO | Bm G | A Bm | ( 2 Times )
OUTRO | Bm | A | Bm | A | ( 2 Times )

( ** ) ( ** )

OUTRO | Bm G | A Bm | ( 4 Times )