ผู้หญิงบ่ได้มีอิเดียว – ตั๊กแตน ชลดา ft.ใบคา ปาหนัน


INTRO | Ab | Cm | Db | Eb | ( 2 Times )

 
กะฮู้ทั้
Ab 
งฮู้ 
 
ว่าเขาบ่ได้ฮักอ้าย
Cm 
แล้ว
 
เขาเฮ็ด
Db 
ให้ใจมีแป้ว 
 
แล้วเป็นหยัง
Eb 
คือยังฮักเขา
 
ลืม
Ab 
เขาไปสา 
 
หาเอาใหม่
Cm 
ให้ดีกว่าเก่า
 
ส่ำผู้หญิง
Db 
ใจเน่า ๆ อย่าเก็บไว้ใ
Eb 
ห้ฮกใจ

 
ไอ้เรื่องความฮัก
Db 
น้องกะเข้าใจ
 
อีกคนนอกใจก
Cm 
ะเลิกสะตั๊ว
Fm 
 
สิทน
Db 
สิซั่ว 
 
ฮักเขาเฮ็ดหยัง
Eb 
 โอ้ย..

 
ผู้หญิง
Ab 
บ่ได้มีอิเดียว
 
คนเคียว
Cm 
 ๆ 
 
กะปล่อยเขาไป
Fm 
 
อ้าย
Db 
อย่าซั่วคักหลาย 
 
ประเทศไทย
Eb 
บ่สิ้นไร้สตรี
 
ผู้หญิง
Ab 
ที่ฮักเดียวใจเดียว 
 
คนบ่เคียว
Cm 
ดี ๆ กะมี
 
ใช้ส
Db 
มองแนตี้ 
 
อ้าย
Dbm 
อย่าสิปึกให้งึดหลาย
Ab 
       
Eb 

 
ไอ้เรื่องความฮัก
Db 
น้องกะเข้าใจ
 
อีกคนนอกใจก
Cm 
ะเลิกสะตั๊ว
Fm 
 
สิทน
Db 
สิซั่ว 
 
ฮักเขาเฮ็ดหยัง
Eb 
 โอ้ย..

 
ผู้หญิง
Ab 
บ่ได้มีอิเดียว
 
คนเคียว
Cm 
 ๆ 
 
กะปล่อยเขาไป
Fm 
 
อ้าย
Db 
อย่าซั่วคักหลาย 
 
ประเทศไทย
Eb 
บ่สิ้นไร้สตรี
 
ผู้หญิง
Ab 
ที่ฮักเดียวใจเดียว 
 
คนบ่เคียว
Cm 
ดี ๆ กะมี
 
ใช้ส
Db 
มองแนตี้ 
 
อ้าย
Dbm 
อย่าสิปึกให้งึดหลาย
Ab 

INSTRU | Ab | Cm | Db | Eb | ( 2 Times )

 
ผู้หญิง
Ab 
บ่ได้มีอิเดียว
 
คนเคียว
Cm 
 ๆ 
 
กะปล่อยเขาไป
Fm 
 
อ้าย
Db 
อย่าซั่วคักหลาย 
 
ประเทศไทย
Eb 
บ่สิ้นไร้สตรี
 
ผู้หญิง
Ab 
ที่ฮักเดียวใจเดียว 
 
คนบ่เคียว
Cm 
ดี ๆ กะมี
 
ใช้ส
Db 
มองแนตี้ 
 
อ้าย
Dbm 
อย่าสิปึกให้งึดหลาย
Ab 
  

 
ผู้หญิง
Ab 
บ่ได้มีอิเดียว
 
คนเคียว
Cm 
 ๆ 
 
กะปล่อยเขาไป
Fm 
 
อ้าย
Db 
อย่าซั่วคักหลาย 
 
ประเทศไทย
Eb 
บ่สิ้นไร้สตรี
 
ผู้หญิง
Ab 
ที่ฮักเดียวใจเดียว 
 
คนบ่เคียว
Cm 
ดี ๆ กะมี
 
ใช้ส
Db 
มองแนตี้ 
 
อ้าย
Dbm 
อย่าสิปึกให้งึดหลาย
Ab 
  
 
ลองแนม
Db 
คนอื่นเบิ่งตี้ 
 
คน
Eb 
ดี ๆ กะมีเด้อ..อ้
Ab 
าย..