เสียตัวแลกใจ – คะแนน นัจนันท์


Tune to Eb

INTRO | C | Am | F | G | C |

 
ก่อนสิ
ฮักผู้ใดเบิดใจบ่แม่นเรื่อง
Am 
ง่าย
 
คั่นได้
ฮักน้องกะฮักหลาย 
 
บ่เหลือ
เผื่อใจ
และในตอน
นี้ 
 
คนคน
Em 
นั้นของน้องกะคื
Am 
ออ้าย
 
ฮัก
Dm 
แฮง 
 
ฮักห
D7 
ลาย 
 
ยอมอ้ายสุอ
ย่าง

 
* ทั้งที่
ฮู้ว่าอ้ายบ่พอ 
 
แค่น้องคน
Am 
นี้
 
กะแกล้งปิด
หูปิดตาทุกที 
 
บ่อยากเสี
ยใจ
 
กิดเป็นผู้ห
ญิง 
 
คั่นบ่
Em 
ฮักไผจริงบ่ได้
Am 
ง่าย
 
ยอ
Dm 
มทนฟังอ้าย 
 
ตั๋ว
ใจตลอดเว
ลา

 
** เสียตัวแลก
Em 
ใจ 
 
แลกกับใจขี้ตั๋วขอ
Am 
งอ้าย
 
เบิดตัวน้องยอมถ
วาย 
 
บ่มีความห
มายเลยบ่คน
ดี
 
ที่ยอมอ้าย
Em 
นั้น 
 
หวังสักวันสิฮักน้องอิ
Am 
หลี
 
แต่อ้ายตั๋วบ่เหลือชิ้
Dm 
นดี 
 
 
(เจ็บอีหลียามอ้ายบอก
ฮัก)

INSTRU | C | Am | F | G | Em | Am | Dm G | C |

( *, **, ** )

OUTRO | F | Em Am | Dm G | C |