เลว – ออย แสงศิลป์


INTRO | Fm | Db | Ab | Eb | ( 4 Times )

 
ผ่านมาแล้ว
Fm 
 ตั้งดน 
 
เจ็บเพราะคน
Db 
ที่บ่เห็นใจ
 
เจ็บเพราะเขา
Ab 
นั้นไปมีใหม่ 
 
เฮ็ดใจท่อนั้น
Eb 
ตั้ว
 
แต่ยังงงใจเ
Fm 
จ้าของ 
 
เป็นหยังต้อง
Db 
มาจดมาจำ
 
ฮู้ว่าเขา
Ab 
มันใจดำ 
 
เฮ็ดกันได้ลง
Eb 
คอ

 
มื้อนี้เ
Db 
ลยโทรหาหมู่
Eb 
อยากสิฮู้สู
Cm 
สิไปนำบ่
Fm 
 
มันเจ็บมันเหงา
Db 
 มันโศกมันเศร้ามันท้อ 
 
นี่หละหนอ
Eb 

 
ร่างกายมันต้องการ
Fm 
ของเหลว 
 
ดื่ม
Db 
ให้คนเลวเลว
 
ให้เธอ
Ab 
ทั้งใจทั้งกายจนปวดเอว
Eb 
 ยังเลว
 
ทำดีถ
Fm 
วายหัว 
 
แต่เจ้า
Db 
กะคิดชั่ว 
 
โอว.
Ab 
 
โอโฮ..
Eb 
 
ร่างกายมันต้องการ
Fm 
ของเหลว 
 
ดื่ม
Db 
ให้คน เลว เลว
 
ให้เธอ
Ab 
ทั้งใจทั้งกายจนปวดเอว
Eb 
 ยังเลว
 
ทำดีถ
Fm 
วายหัวแต่เจ้า
Db 
 กะคิดชั่ว
 
ขอ
Ab 
เพียว เพียว แบบ รัว รัว
Eb 
แล้วลุกขึ้นมาเต้น
Fm 
กัน

INSTRU | Fm | Db | Ab | Eb | ( 2 Times )

 
มื้อนี้เ
Db 
ลยโทรหาหมู่
Eb 
อยากสิฮู้สู
Cm 
สิไปนำบ่
Fm 
 
มันเจ็บมันเหงา
Db 
 มันโศกมันเศร้ามันท้อ 
 
นี่หละหนอ
Eb 

 
ร่างกายมันต้องการ
Fm 
ของเหลว 
 
ดื่ม
Db 
ให้คนเลวเลว
 
ให้เธอ
Ab 
ทั้งใจทั้งกายจนปวดเอว
Eb 
 ยังเลว
 
ทำดีถ
Fm 
วายหัว 
 
แต่เจ้า
Db 
กะคิดชั่ว 
 
โอว.
Ab 
 
โอโฮ..
Eb 
 
ร่างกายมันต้องการ
Fm 
ของเหลว 
 
ดื่ม
Db 
ให้คน เลว เลว
 
ให้เธอ
Ab 
ทั้งใจทั้งกายจนปวดเอว
Eb 
 ยังเลว
 
ทำดีถ
Fm 
วายหัวแต่เจ้า
Db 
 กะคิดชั่ว
 
ขอ
Ab 
เพียว เพียว แบบ รัว รัว
Eb 
แล้วลุกขึ้นมาเต้น
Fm 
กัน

OUTRO | Fm | Db | Ab | Eb | ( 2 Times ) | Fm |