บันไดเลื่อน – ชาติ สุชาติ


INTRO | Gm Bb | F Gm | ( 2 Times )

Gm 
 ฉันยื
Bb 
นตรงบันไ
ดเลื่อนข
Gm 
าลง
Gm 
 ก้มมอ
Bb 
งตรงหลับ
ตาเก็บงำอ
Gm 
ารมณ์
Gm 
 ใจฉัน
Bb 
จมลงใ
นเรื่องราวร
Gm 
ะบม
Gm 
 เกินจ
Bb 
ะข่มไม่ใ
ห้เกิดรอยน้ำ
Gm 
ตา

INSTRU | Gm Bb | F Gm | ( 2 Times )

Gm 
 เผลอลื
Bb 
มตาเหลียวม
องบันไดข
Gm 
าขึ้น
 
Gm 
มองเหมือนเวีย
Bb 
นมึน 
 
เมื่อเ
จอเธอที่คุ้
Gm 
นเคย
Gm 
 โอ้ว.. 
 
จั
Bb 
บมือกับอีก
คนอย่างเปิ
Gm 
ดเผย
Gm 
 แล้วล
Bb 
งเอย 
 
ที่บันไ
ดพาเธอเลื่อน
Gm 
ผ่าน

 
* เส
Eb 
มือนภาพ Slow จากห
Bb 
นัง 
 
Action
 
เส
Eb 
มือนภาพตัวฉันใ
Bb 
นหนัง 
 
Drama
 
เส
Eb 
มือนภาพยนตร์ 
 
ที่
Bb 
ฉันสร้างมา

 
**  
Bb 
เธอกับ
ฉัน 
 
บอ
Eb 
กลากันเมื่อว
าน
 
เหตุการณ์ยัง
Bb 
ร้อน 
 
ยั
งมี 
 
น้ำ
Bb 
ตายังคงไ
หล
 
มันช่างเซอร์ไ
Bb 
พรส์ 
 
จริ
งๆ 
 
ที่เ
Eb 
ธอมีคนใ
หม่
Eb 
 บันไดเลื่อนเ
ธอกับเขา(จากไป)

INSTRU | Gm Bb | F Gm | ( 2 Times )

Gm 
 เรื่องร
Bb 
าว 
 
นับ
พันล่องลอยใ
Gm 
นหัว
Gm 
 ใช่เธ
Bb 
อชัวร์ 
 
คน
นั้นที่ฉันรู้
Gm 
จัก
Gm 
 โอ้ว.. 
 
 
Bb 
คนที่รัก 
 
และ
ทิ้งฉันไปไ
Gm 
ม่นาน
Gm 
 สอดปร
Bb 
ะสานกับเ
หตุการณ์ที่พ
Gm 
บเจอ

( *, **, ** )

OUTRO | Gm Bb | F Gm | ( 8 Times )